Netwerkbijeenkomst Regionale regie op ruimte en energie

De provincie Drenthe zet in op een energieneutraal Drenthe in 2050. De omschakeling naar duurzame energie heeft zichtbare en ingrijpende consequenties. Drenthe pleit voor regie van regionale en lokale overheden. De provincie is, samen met gemeenten, in dialoog met onze inwoners en met oog voor de impact op het landschap, op weg naar een schone energievoorziening. In de bijeenkomst komt de spanning aan de orde tussen noodzakelijke maatregelen, beschikbare ruimte en acceptatie door de samenleving. We reflecteren op de Drentse context en inzet.

Inleiding en reflectie door Berno Strootman (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) en Diederik Samsom (voormalig politiek leider PvdA). Met bijdragen van Agnes Mulder (Tweede Kamerlid), Freek Buijtelaar (wethouder gemeente BorgerOdoorn) en Tjisse Stelpstra (gedeputeerde provincie Drenthe).

  • Wanneer: Donderdag 14 september 2017, 11:30-14:00uur
  • Waar: Nieuwspoort
PrinsjesArrangementen

PrinsjesCulinair en PrinsjesArrangementen

Festivalthema 2018:

Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?!

Over toekijken of meedoen in onze democratie

Strategisch partner 2018:

Provincie Gelderland