De (burger)betrokkenheid van de allerkleinsten: Iselin van Duuren over PrinsjesKind

Kinderen staan dinsdag 18 september, op Prinsjesdag, in de schijnwerpers: létterlijk. Tijdens PrinsjesKind kunnen kinderen vertellen over hoe zij vinden dat Nederland eruit moet zien. Wat is er voor kinderen te doen, wie schrijft de teksten en wat is de link met het thema van dit jaar? Iselin van Duuren, commissievoorzitter PrinsjesKind, geeft antwoord.

Kun je jezelf even voorstellen?
‘Ik ben Iselin van Duuren van Het Nationale Theater. Ik werk voor de afdeling educatie, waar ik mij richt op het educatieaanbod voor zowel het primair onderwijs als de randprogrammering bij onze jeugdvoorstellingen in o.a. weekenden en vakanties. Ik organiseer nu voor het vierde jaar de Kindertroonrede, wat nu onder Prinsjesfestival valt.’

PrinsjesKind is inmiddels echt een groot project geworden, met ontzettend veel kinderen. Hoe zorgen jullie ervoor dat het een overzichtelijk geheel wordt? 

‘We beginnen met het vinden van tien groepen 7 en 8 die mee willen doen aan de Kindertroonrede, want zonder de Kindertroonrede is er geen PrinsjesKind, wat mij betreft. Dat is de eerste stap en meteen ook de grootste uitdaging. Als we een aantal klassen hebben gevonden zetten we op andere gebieden de lijntjes uit: dan hebben we contact met ProDemos, jeugdtheater Rabarber en de partnerprovincie, want we nodigen ook ieder jaar een VIP-klas uit. De VIP-klas komt vanuit de partnerprovincie naar Den Haag om deel te nemen aan PrinsjesKind. Zij wonen de Kindertroonrede bij, maar ontvangen ook een theaterworkshop en plekjes op ons balkon, van waar ze de Glazen Koets voorbij zien rijden. Op de dag zelf is er in de ochtend ook drie keer een kleutervoorstelling die aan het thema linkt. En hebben we het Kinderrijk van ProDemos, waar kinderen activiteiten kunnen doen zoals een Prinsjesdagquiz of het ontwerpen van hun eigen hoed. Om 11 uur is het dan tijd voor de Kindertroonrede.’

Wie schrijft de Kindertroonrede?
‘De schoolklassen die zich aangemeld hebben, krijgen na de zomer een workshop over democratie en rechtsstaat. Dan vragen we hen: “Wat zouden jullie doen als jullie het voor het zeggen hadden?” Wij sturen een lesbrief waarmee de docenten samen met hun klas aan de slag gaan. Alle klassen leveren teksten aan, onze schrijver maakt daar één geheel van, waarin als het goed is ieder kind zich herkent. Twintig kinderen dragen de uiteindelijke tekst voor in een programma vol liedjes en theaterscènes. Vorig jaar opende Gerdi Verbeet officieel de Kindertroonrede. Dit jaar kunnen we aankondigen dat de Kinderombudsman het stokje over zal nemen.

Waarom is PrinsjesKind volgens jou onmisbaar voor Prinsjesfestival?
De Troonrede is best een ‘grotemensending’. Met PrinsjesKind willen wij Prinsjesdag ook begrijpelijk en voelbaar maken voor kinderen. Kinderen hebben hele andere ideeën, vaak interessanter en spannender.  Zij werden tot vier jaar geleden niet op deze manier gehoord of betrokken, dat is met PrinsjesKind echt veranderd. Nu denken elk jaar driehonderd kinderen actief na over wat zij willen voor Nederland en er wordt ook echt naar hen geluisterd. Gerdi Verbeet heeft de Kindertroonrede bijvoorbeeld vorig jaar overhandigd aan de huidige Tweede Kamervoorzitter. Het is belangrijk dat kinderen ook gehoord worden door onze politici.

Iselin van Duuren, commissievoorzitter PrinsjesKind

Eddy Habben Jansen licht festivalthema 2018 toe

Met het Prinsjesfestival vieren we het feest van de democratie. Toch ligt het accent ieder jaar anders. Dit jaar is er gekozen voor het thema ’Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?! Over toekijken of meedoen in onze democratie’. Eddy Habben Jansen, vrijwilliger van het eerste uur en in het dagelijks leven directeur van ProDemos, vertelt over de keuze van het thema, het belang van burgerbetrokkenheid en de actualiteit van het thema.

Ieder jaar wordt er een ander thema gekozen. Hoe verloopt het proces voor de keuze van een thema?

‘Eind vorig jaar hadden we met een aantal mensen een eerste overleg. Dan wisselen we voor de eerste keer van gedachten. In dit geval was het bijzonder dat ook het ministerie van Binnenlandse Zaken erbij betrokken is, dat sinds dit jaar partner is van het Prinsjesfestival. De mensen van het ministerie stelden als onderwerp burgerbetrokkenheid voor. Hun uitgangspunt is dat mensen betrokken zijn bij de democratie, maar dat dit ook de vraag met zich meebrengt van wie de democratie eigenlijk is. We wilden als festival geen antwoord geven, maar een vraag stellen.’

Waarom hebben jullie gekozen voor dit thema? 

Burgerbetrokkenheid is een thema dat nu heel erg speelt. We hebben natuurlijk net de gemeenteraadsverkiezingen gehad, vorig jaar waren de landelijke verkiezingen en volgend jaar zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Er speelt een discussie over het referendum dat was ingevoerd en nu is afgeschaft. Gemeentes en provincies zijn op zoek naar een manier om mensen erbij te betrekken. Dat laat zien dat het thema dit jaar in Nederland leeft. We worden steeds meer aangesproken op onze eigen verantwoordelijkheid. Je ziet dat veel mensen wisselen van partijen en dat partijen zelf versplinteren. Dit roept de vraag op: die democratie, van wie is die eigenlijk? De drie vragen die in het thema genoemd worden (van ons, voor ons, door ons) laten een tegenstelling zien van de inwoner als burger of als consument, waarbij de mate van betrokkenheid erg verschilt. Door daar een vraag over te maken, hopen we de discussie over betrokkenheid in gang te zetten.’

Waarom past dit thema zo goed bij het Prinsjesfestival? 

‘Al sinds de start van het festival vieren we het feest van de democratie, maar dit jaar willen we echt de nadruk leggen op het meedoen aan de democratie. De burgerparticipatie brengt mensen bij elkaar, die met elkaar over democratie praten. Dat is wat we uiteindelijk met het Prinsjesfestival hopen te bereiken.’

PrinsjesArrangementen

PrinsjesCulinair en PrinsjesArrangementen

Festivalthema 2018:

Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?!

Over toekijken of meedoen in onze democratie

Strategisch partner 2018:

Provincie Gelderland