Demonstratie Saluutbatterij van de Rijdende Artillerie (Gele Rijders)

Op zondag 16 september om 12.30 uur lost burgemeester Pauline Krikke tijdens een demonstratie van de Rijdende Artillerie (Gele Rijders) op het Lange Voorhout een saluutschot. Ook de loco-Commissaris van de Koning in Gelderland, Jan Markink lost een schot. Dit gebeurt in het kader van de festiviteiten rond Prinsjesdag en het Prinsjesfestival met als partner de provincie Gelderland dit jaar. Het optreden van de Rijdende Artillerie is mede vanwege het 225 jarig jubileum van dit Korps dit jaar.

Stadhouder Willem V richtte in 1793 de Rijdende Artillerie op, zodat de artillerie beter in staat was op het slagveld de snelle cavalerie in het terrein te volgen. Bij de Rijdende Artillerie zit het bedienend personeel eveneens te paard. De Rijdende Artillerie streed onder andere in de Slag bij Waterloo.

Koning Willem II gaf in 1842 de Rijdende Artillerie de hun kenmerkende uniformen met gele tressen, waardoor zij Gele Rijders werden genoemd. Een soortgelijk uniform had hij zelf gedragen in de veldslagen bij Quatre Bras en Waterloo.

Lange tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog waren de Gele Rijders in Arnhem gelegerd. Zij waren daar een legende en er gold onder andere het gezegde: “Geen betere vrijer, dan een Gele Rijer”.

In de oorlog werd hun Willemskazerne in het hart van Arnhem in puin gelegd en na 1945 keerden de Rijders niet meer in Arnhem terug.

Op Prinsjesdag zelf lossen de Gele Rijders op de Koekamp naast het Malieveld de zogenoemde minuutschoten van het moment dat de Koning het Paleis verlaat tot hij er weer in is teruggekeerd.

Gelabeld als:

Festivalthema 2019:

Gezocht: volksvertegenwoordiger (v/m)

Gelijke kansen na 100 jaar algemeen kiesrecht?

Strategisch partner 2019:

Provincie Zuid-Holland