Open dag Hoge Raad

Klik om kaart te tonen
Wanneer:
18 september 2021 @ 10:00 – 15:30
2021-09-18T10:00:00+02:00
2021-09-18T15:30:00+02:00
Waar:
Hoge Raad der Nederlanden
Korte Voorhout 8
2511 EK Den Haag

Open dag Hoge Raad

De jaarlijkse open dag van de Hoge Raad vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 september. Net als vorig jaar zal de open dag van de Hoge Raad in verband met de mogelijk nog geldende coronamaatregelen in aangepaste vorm plaatsvinden: deels fysiek en grotendeels online en voor iedereen via een livestream te volgen.

Een klein aantal belangstellenden kan bij een deel van het programma fysiek in het gebouw aanwezig zijn. Er is plaats voor 40 bezoekers per dagdeel.

Toegang is gratis.

Aanmelden mogelijk door te mailen naar voorlichting@hogeraad.nl (met NAW- gegevens en voorkeur dagdeel)

Het programma van de open dag bestaat onder meer uit lezingen van en gesprekken met president Dineke de Groot en procureur-generaal Edwin Bleichrodt (in functie per 1 september 2021). Hierop aansluitend vindt een ontmoeting plaats met respectievelijk een raadsheer in en een advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Globaal programma

Ochtend (van 10.00 tot 11.30 uur)

open dag 2021 ochtend
President Dineke de Groot en raadsheer Martin Kuijer

Lezing en gesprek met president Dineke de Groot
Om 10.00 start de open dag met een lezing door Dineke de Groot, president van de Hoge Raad, over onder meer het instituut de Hoge Raad in brede zin en de rol van de president. Na de lezing zal er gelegenheid zijn voor Dineke de Groot, onder leiding van de dagvoorzitter, om vragen te beantwoorden, vanuit het publiek in de zaal en vanuit het publiek dat via de livestream aanwezig is.

Gesprek met raadsheer Martin Kuijer
Na dit deel van het programma wordt door Martin Kuijer ingezoomd op de functie van raadsheer in de Hoge Raad. Onder leiding van de dagvoorzitter zal met hem een interactief gesprek plaatsvinden over het praktische werk van raadsheer in de Hoge Raad.

Middag (van 14.00 – 15.30 uur)

open dag 2021 middag
Procureur-generaal Edwin Bleichrodt (in functie per 01-09-21) en advocaat-generaal Ruth de Bock

Lezing en gesprek met procureur-generaal Edwin Bleichrodt
Het middagdeel start met een lezing door Edwin Bleichrodt, procureur-generaal bij de Hoge Raad per 1 september 2021, over onder meer het instituut Procureur-Generaal en zijn parket en de rol en bijzondere taken van de procureur-generaal. Na de lezing zal er gelegenheid zijn voor Edwin Bleichrodt, onder leiding van de dagvoorzitter, om vragen te beantwoorden, vanuit het publiek in de zaal en vanuit het publiek dat via de livestream aanwezig is.

Gesprek met advocaat-generaal Ruth de Bock
Na dit deel van het programma wordt door Ruth de Bock ingezoomd op de functie van advocaat-generaal. Onder leiding van de dagvoorzitter zal met haar een interactief gesprek plaatsvinden over het praktische werk van advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Doorlopende onderdelen van het programma

Schilderij ‘Hoge Raad’
Tijdens een ‘normale open dag’ staat er iemand bij het schilderij ‘De Hoge Raad’ van Helen Verhoeven om uitleg te geven over wat er allemaal op het schilderij te zien is. Dat wordt dit jaar online gedaan. Op de website kan de bezoeker een aantal afbeeldingen van het schilderij vergroten en er met de muis overheen gaan. Op verschillende interessante plekken op het schilderij verschijnt dan een toelichting.

Virtueel een kijkje nemen in het gebouw
Het is op de open dag mogelijk om virtueel een kijkje te nemen in het gebouw. Dat kan via de virtuele tour die ook nu al beschikbaar is en via verschillende video’s waarin u wordt rondgeleid in en om het gebouw. Daarbij komen onder meer de zes beelden voor het gebouw, de spreuk van Hugo de Groot “UBI IUDICIA DEFICIUNT INCIPIT BELLUM” en de grote zittingszaal aan bod.

Quiz
Via de website wordt op de open dag een quiz gepubliceerd die online is in te vullen. Voor de winnaars zijn er prijzen beschikbaar: een échte rondleiding in het gebouw (zodra dat weer kan en mag) en het boekje ‘de Hoge Raad voor dummies’ gesigneerd door oud-president Maarten Feteris die het boekje heeft geschreven.

 

Supreme Court Open Day

This year’s annual open house of the Supreme Court will take place on Saturday, September 18. As in the previous year, the open day of the Supreme Court will take place in a modified form in view of the corona measures that may still apply: partly physically and largely online and to be followed by everyone through a live stream.

A small number of interested parties will be able to attend part of the program in person in the building. There is room for 40 visitors per half day.

Admission is free.

Registration is possible by sending an email to voorlichting@hogeraad.nl (with name and address and a preference for half-day).

The program of the open day will include lectures by and discussions with President Dineke de Groot and Attorney General Edwin Bleichrodt (in office as of September 1, 2021). This will be followed by a meeting with a justice of the Court and an advocate general of the Supreme Court.

Global program

Morning (from 10:00 to 11:30)

open dag 2021 ochtend
President Dineke de Groot en raadsheer Martin Kuijer

Lecture and discussion with President Dineke de Groot
At 10:00 a.m. the open day will start with a lecture by Dineke de Groot, President of the Supreme Court, on such topics as the institution of the Supreme Court in the broad sense and the role of the President. After the lecture, there will be an opportunity for Dineke de Groot, under the direction of the chairman of the day, to answer questions from the audience in the room and from the audience present via the livestream.

Conversation with Counselor Martin Kuijer
After this part of the program, Martin Kuijer will zoom in on the position of a justice of the Supreme Court. The chairman of the day will lead an interactive discussion with him on the practical work of a justice of the Supreme Court.

Afternoon (from 2:00 – 3:30 p.m.)

open dag 2021 middag
Procureur-generaal Edwin Bleichrodt (in functie per 01-09-21) en advocaat-generaal Ruth de Bock

Lecture and discussion with Attorney General Edwin Bleichrodt
The afternoon part will start with a lecture by Edwin Bleichrodt, Prosecutor General of the Supreme Court as of September 1, 2021, on, among other things, the institution of the Prosecutor General and its Prosecutor’s Office and the role and special tasks of the Prosecutor General. After the lecture, there will be an opportunity for Edwin Bleichrodt, under the direction of the chairman of the day, to answer questions, from the audience in the room and from the audience present via the live stream.

Conversation with Attorney General Ruth de Bock
After this part of the program, Ruth de Bock will zoom in on the job of attorney general. Led by the chairman of the day, an interactive discussion will take place with her about the practical work of Advocate General at the Supreme Court.

Ongoing components of the program

Painting ‘Supreme Court
During a ‘normal open day’, someone will stand by the painting ‘The Supreme Court’ by Helen Verhoeven to explain what is in the painting. This year that will be done online. On the website the visitor can enlarge a number of images of the painting and hover over them with the mouse. An explanation then appears at various interesting places in the painting.

Taking a virtual look inside the building
On the open day it is possible to take a virtual look inside the building. This is possible via the virtual tour that is already available and via various videos in which you are guided in and around the building. These include the six statues in front of the building, Hugo de Groot’s motto “UBI IUDICIA DEFICIUNT INCIPIT BELLUM” and the large courtroom.

Quiz
A quiz will be published via the website on the open day that can be completed online. Prizes are available for the winners: a real tour of the building (as soon as this is possible again) and the booklet ‘De Hoge Raad voor dummies’ signed by former President Maarten Feteris who wrote the booklet.