Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?!

Over toekijken of meedoen in onze democratie

Ieder jaar staat Prinsjesfestival in het teken van een thema. Voor 2018 is het thema: ‘Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?! | Over toekijken of meedoen in onze democratie’. Het thema stelt betrokkenheid van burgers bij onze democratie centraal. Het wil mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid voor onze democratie, mensen ook prikkelen om die te nemen. Democratie kent immers een gedeeld eigenaarschap; de burger is de baas. Voor vrijblijvendheid is dan ook geen plaats: ‘Vraag niet wat de democratie kan doen voor jou. Vraag wat jij kunt doen voor de democratie’.

Festivalthema 2019:

Gezocht: volksvertegenwoordiger (v/m)

Gelijke kansen na 100 jaar algemeen kiesrecht?

Strategisch partner 2019:

Provincie Zuid-Holland