VACATURE: Bestuurslid

12 vergaderingen per jaar

In verband met het aftreden van een bestuurslid is het bestuur van Stichting Prinsjesfestival op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Stichting Prinsjesfestival:
Prinsjesfestival, het grootste evenement in de week voor en op Prinsjesdag, wordt jaarlijks in Den Haag gehouden. Tijdens Prinsjesfestival vieren we dat we een democratie zijn. Oftewel een land waarin iedereen meetelt en iedereen ertoe doet. Daarom omvat het festival zowel inhoudelijke als feestelijke activiteiten. Zo maken we van Prinsjesfestival een evenement voor iedereen. Van politiek betrokkenen tot mensen die Den Haag vooral bezoeken voor de gezelligheid. Van studenten tot gezinnen. En natuurlijk tal van politieke kopstukken.

Profielschets Bestuur:
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstellingen van de stichting. Er wordt in de samenstelling gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en intrinsieke motivatie. Tevens is het streven dat een meerderheid van de leden gevestigd is in of een sterke band heeft met de stad Den Haag.

Het is wenselijk dat de leden gezamenlijk beschikken over de volgende kwaliteiten en kennis:

 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring, of de bereidheid deze ervaring te genereren;
 • Kennis van politiek-maatschappelijke actualiteit;
 • Kennis van zakelijk- en financieel management;
 • Kennis van marketing en publiciteit;
 • Bekendheid met de Haagse cultuursector.

Daarnaast is het van belang dat elk lid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de zakelijke en artistieke leiding met raad en daad bij te staan en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Prinsjesfestival.

Profielschets Bestuurslid:

 • Je bent in staat om als teamplayer samen te werken met de andere bestuursleden en heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Je kunt besturen op hoofdlijnen en kun je de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • Ben je in staat strategische uitgangspunten te beoordelen. Dit doe je o.a. door het bestuur en de directie een spiegel voor te houden;
 • Onderhoud je contact met de directie over de voortgang van projecten;
 • Breng je gevraagd en ongevraagd advies uit binnen het bestuur.


Uitvoerende taken Bestuurslid:

 • Je bent betrouwbaar en daadkrachtig;
 • Je bent accuraat en prestatiegericht;
 • Je ziet de kleine details en overziet ook het grote geheel;
 • Je bent bereid om de handen uit de mouwen te steken (ook avonden en weekenden);
 • Je streeft constant naar de hoogste kwaliteit.

Praktisch informatie:

 • Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd;
 • De zittingstermijn voor bestuursleden is vier jaar, waarna het bestuurslid voor opnieuw vier jaar benoemd kan worden;
 • Tijdsinvestering: circa 12 bestuursvergaderingen per jaar (elk ± anderhalf uur) in Den Haag; Zo mogelijk representatie bij belangrijke momenten zoals opening van het Prinsjesfestival, de grote publieksdag en overige bijeenkomsten waar stakeholders aanwezig zijn;
 • De functie van Bestuurslid zal op een zo kort mogelijke termijn vervuld worden.

Heb je vragen over de vacature, neem contact op met de voorzitter van het bestuur, Eddy Habben Jansen via info@prinsjesfestival.nl

Reageren kan per e-mail: info@prinsjesfestival.nl

Stichting Prinsjesfestival hecht waarde aan een divers samengesteld bestuur en nodigt iedereen van harte uit om te solliciteren.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.