Militair muzikaal festijn

Gratis

Aansluitend op de Generale Repetitie van Prinsjesdag vindt op zondag 15 september een muzikale show plaats op het Lange Voorhout door een drietal traditionele militaire muziekkorpsen. Het gaat om het Traditioneel Jachthoornkorps van de Garde Jagers, het Traditioneel Tamboerkorps, Garde Grenadiers en het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie.

De korpsen treden om beurten op met als slot een gezamenlijke finale waarin deBolero Militaire van Jacques Devogel ten gehore wordt gebracht.

De algehele leiding berust bij Ruud Böhmer, die meer dan dertig jaar als tambour-maître en kapelmeester verbonden was aan de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht.