Prinsjesfestival viert het feest van de democratie, want het is een feest om in een democratie te leven. Het festival wil bijdragen aan de aandacht voor en de betekenis van Prinsjesdag, het nationale evenement op de derde dinsdag van september. Ieder jaar biedt het festival in de week voor Prinsjesdag een programma vol feestelijke en inhoudelijke activiteiten. Prinsjesfestival wordt mogelijk gemaakt door meer dan 100 vrijwilligers. Samen bedenken en organiseren zij de evenementen waaruit het festival bestaat.

Stichting Prinsjesfestival

Het festival is een initiatief van de Stichting Prinsjesfestival. De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kent naast het bestuur een comité van aanbeveling, curatorium, programmaraad, jury’s, commissies, werkgroepen en programmacuratoren, evenals enige ondersteunende medewerkers.

Het festival zou niet bestaan zonder de genereuze steun van vele vrijwilligers, Prinsjesvrienden en Prinsjespartners. Wilt u donateur worden van Prinsjesfestival? Wij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden.

U kunt hier de algemene brochure over Prinsjesfestival downloaden.

Thema

Ieder jaar staat Prinsjesfestival in het teken van een thema. Voor 2018 is het thema: ‘Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?! | Over toekijken of meedoen in onze democratie’. Het thema stelt betrokkenheid van burgers bij onze democratie centraal. Het wil mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid voor onze democratie, mensen ook prikkelen om die te nemen. Democratie kent immers een gedeeld eigenaarschap. Voor vrijblijvendheid is dan ook geen plaats: ‘Vraag niet wat de democratie kan doen voor jou. Vraag wat jij kunt doen voor de democratie’.

Gastprovincie

Prinsjesfestival biedt ieder jaar een podium aan een provincie. Op deze manier wil het festival een brug slaan van de hofstad naar de rest van het land en ervoor zorgen dat het feest van de democratie niet alleen een Haags feestje, maar een feest voor iedereen is. In 2018 is de provincie Gelderland strategisch partner van Prinsjesfestival.

Tijdens het festival organiseert de provincie vanuit de PrinsjesAmbassade verschillende activiteiten die een directe relatie hebben met de thema’s Voedsel, Gezondheid en Sport (‘Food, Health en Sport’). Meer weten over de bijzondere bijdrage van de provincie Gelderland tijdens Prinsjesfestival 2018? Klik dan hier.

Opening Prinsjesfestival

Prinsjesfestival wordt ieder jaar officieel geopend met het voordragen van het Prinsjesgedicht. Dit jaar schrijft de Gelderse Prinsjesdichter Wout Waanders het Prinsjesgedicht. Het gedicht van afgelopen jaar werd geschreven door Levi Weemoedt.

PrinsjesArrangementen

PrinsjesCulinair en PrinsjesArrangementen

Festivalthema 2018:

Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?!

Over toekijken of meedoen in onze democratie

Strategisch partner 2018:

Provincie Gelderland