Oefenshow Bereden Brigade | © Remco den Arend

Prinsjesfestival

Vier de democratie!

Prinsjesfestival wordt jaarlijks in Den Haag gehouden, in de week voor en op Prinsjesdag. Tijdens Prinsjesfestival vieren we dat we een democratie zijn. Oftewel een land waarin iedereen meetelt en iedereen ertoe doet. Daarom omvat het festival zowel inhoudelijke als feestelijke activiteiten. Zo maken we van Prinsjesfestival een evenement voor iedereen. Van politiek betrokkenen tot mensen die Den Haag vooral bezoeken voor de gezelligheid. Van studenten tot gezinnen. En natuurlijk tal van politieke kopstukken.

Ieder jaar een ander thema

Ieder jaar staat Prinsjesfestival in het teken van een thema. Het thema van 2022 is: ‘Jouw Vrijheid, Mijn Vrijheid – in gesprek over grenzen‘. Vrijheid is nooit absoluut of onbegrensd. Onze democratische rechtsstaat waarborgt de vrijheid van allen ook door beperkingen op te leggen. De vrijheid van de een eindigt waar de vrijheid van de ander begint. Het onderhouden van de vrijheid vraagt dan ook dat we ons verplaatsen in de ander. Ons afvragen wanneer onze eigen vrijheid raakt aan die van een ander. Het vraagt ook dat we in gesprek zijn over waar dat botst of schuurt. Bij het Prinsjesfestival staat ontmoeting centraal, het voeren van een open gesprek met elkaar. In 2022 gaat dat gesprek over ‘Jouw Vrijheid en Mijn Vrijheid’ en hoe die van elkaar afhankelijk zijn.

Provincie Groningen

Het is goed gebruik dat het Prinsjesfestival bij de organisatie samenwerkt met één van de provincies. In 2022 presenteert de provincie Groningen zich in Den Haag.

Ervaar de innovatiekracht van Groningen op dit Prinsjesfestival!  Middels verschillende evenementen laat Groningen zien hoe zij zich inzetten op het gebied van energie, gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit, cultuur en digitalisering.

Bekijk hier het programma van Provincie Groningen.

De Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, noemt de ambities van de provincie voor de nabije toekomst. Hij laat zien dat Groningen al in de praktijk werkt aan oplossingen voor nationale problemen, bijvoorbeeld op het gebied van energie en klimaat. Maar ook voor de verhouding tussen overheid en burgers raadt Paas aan om Groningen als voorbeeld te nemen. “Toukomst” is tot nu toe het grootste participatietraject in Nederland.  Al met al, stelt Paas, kan Nederland dus wel wat meer ‘Groningen’ gebruiken.

Festival voor iedereen

Prinsjesfestival richt zich op diverse doelgroepen. Van jong tot oud. Het biedt informatieve en inspirerende evenementen voor politiek betrokkenen, maar ook gezellige activiteiten voor bezoekers van de Haagse binnenstad. Daarnaast zijn enkele evenementen in het bijzonder gericht op scholieren en studenten. Deze organiseren we in samenwerking met tal van scholen en opleidingen uit de regio.

Gezien de inclusiviteit van dit festival is er een subsidie toegekend van het VSBfonds.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.