Oefenshow Bereden Brigade | © Remco den Arend

Prinsjesfestival

Vier de democratie!

Prinsjesfestival wordt jaarlijks in Den Haag gehouden, in de week voor en op Prinsjesdag. Tijdens Prinsjesfestival vieren we dat we een democratie zijn. Oftewel een land waarin iedereen meetelt en iedereen ertoe doet. Daarom omvat het festival zowel inhoudelijke als feestelijke activiteiten. Zo maken we van Prinsjesfestival een evenement voor iedereen. Van politiek betrokkenen tot mensen die Den Haag vooral bezoeken voor de gezelligheid. Van studenten tot gezinnen. En natuurlijk tal van politieke kopstukken.

De staat en de straat – De menselijke maat in onze rechtstaat

Met het thema van 2024 sluit het Prinsjesfestival aan bij het maatschappelijk debat over de rol van de overheid en het functioneren van de rechtsstaat. Dit debat is onder andere op gang gebracht door de Toeslagenaffaire en de problemen rond de aardgaswinning in Groningen. Er volgden parlementaire enquêtes en aanbevelingen. Draait het om vertrouwen of vooral om een betrouwbare overheid? Groepen met sterk uiteenlopende opvattingen laten van zich horen. Zowel tegenstanders van het stikstofbeleid als klimaatactivisten blokkeren snelwegen en krijgen veel aandacht. Hoe nu verder? Gaat een nieuw kabinet op zoek naar breed maatschappelijk draagvlak voor het beleid? Wat gaat er terecht komen van alle pleidooien voor ‘de menselijke maat’, voor betere toegang tot het recht, voor het respecteren van grondrechten? Bovendien kan er spanning ontstaan tussen gelijke rechten voor iedereen en maatwerk voor iedereen… Al deze vragen komen aan bod tijdens het Prinsjesfestival 2024.

Festival voor iedereen

Prinsjesfestival richt zich op diverse doelgroepen. Van jong tot oud. Het biedt informatieve en inspirerende evenementen voor politiek betrokkenen, maar ook gezellige activiteiten voor bezoekers van de Haagse binnenstad. Daarnaast zijn enkele evenementen in het bijzonder gericht op scholieren en studenten. Deze organiseren we in samenwerking met tal van scholen en opleidingen uit de regio.

Gezien de inclusiviteit van dit festival is er een subsidie toegekend van het VSBfonds.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.