Festivalthema 2024

De staat en de straat?

De menselijke maat in onze rechtstaat

Met het thema van 2024 sluit het Prinsjesfestival aan bij het maatschappelijk debat over de rol van de overheid en het functioneren van de rechtsstaat. Draait het om vertrouwen of vooral om een betrouwbare overheid? Hoe verbinden we de wereld van de staat en de straat? Gaat een nieuw kabinet op zoek naar breed maatschappelijk draagvlak voor het beleid? Wat gaat er terecht komen van alle pleidooien voor ‘de menselijke maat’, voor betere toegang tot het recht, voor het respecteren van grondrechten? Bovendien kan er spanning ontstaan tussen gelijke rechten voor iedereen en maatwerk voor iedereen… Al deze vragen komen aan bod tijdens het Prinsjesfestival 2024.

Beeldverslag van Prinsjesfestival 2023

Klik hier voor de foto’s van Prinsjesfestival 2023