De Gelderse commissaris van de Koning: ‘Gelderland is dichterbij dan je denkt’

In 2018 is de provincie Gelderland strategisch partner van Prinsjesfestival. Tijdens de festivalweek organiseert de provincie vanuit haar eigen ambassade in Nieuwspoort een varia aan activiteiten, mét veelal een Gelders tintje. De commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, stelt deze provincie graag aan u voor.

Waarom wilde de provincie Gelderland zich dit jaar als partner aan Prinsjesfestival verbinden?
‘Wij doen graag aan het Prinsjesfestival mee om onze netwerken te versterken, te vernieuwen en te verbreden. De streken van Gelderland zijn allemaal anders: de Veluwe is echt anders dan de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen is echt anders dan het
Rivierengebied. Elke regio heeft zijn kracht. Gelderland levert je mooie streken. We hebben op 3 mei 2018 zeshonderd jaar Gelders Parlement gevierd. Zes eeuwen samenwerking in één regio. Toen hoorde het Overkwartier (Roermond en Geldern) ook nog tot het Hertogdom Gelre. Wij zoeken dan ook naar de verbinding van onze netwerken met de netwerken in Den Haag. We wilden we de opening van de ambassade graag samen doen, want in Gelderland wordt partnerschap met hoofdletters geschreven.’

Naast het hoofdthema van Prinsjesfestival (‘Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?!’) heeft Gelderland ook een eigen thema: Voedsel (‘Food’), Gezondheid (‘Health’) en Sport. Waarom kenmerken deze drie elementen de provincie Gelderland?
‘Voeding, gezondheid en sport hebben veel met elkaar te maken en dat willen we ook laten zien. Deze drie speerpunten komen op verschillende plekken in de provincie terug: Wageningen is het internationaal centrum voor voedselwetenschappen, het Radboud Universitair Medisch Centrum is bekend op het gebied van gezondheid en levenswetenschappen en Papendal is het nationaal centrum van de sport. De natuur is ook iets wat Gelderland bijzonder maakt: de Veluwe staat op één als toeristisch deel van Nederland. ‘Wild’ is een prachtige film over de natuur op de Veluwe, die we zaterdagavond gratis gaan vertonen op het Plein in Den Haag. Alle Hagenaars en Hagenezen zijn welkom.’

Op welke manier krijgt burgerbetrokkenheid een plek in jullie programma?
‘We willen burgers betrekken bij Prinsjesfestival om de samenleving te verbinden. Er komt een burgerdeputatie van de Veluwe. Voor Gelderland is het heel belangrijk dat iedereen meedoet, dat betekent dat we meer mensen willen uitnodigen dan alleen bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers. We hebben bijvoorbeeld ook MBO-jongeren uitgenodigd om mij het hemd van het lijf te vragen. We willen ook jonge mensen aan het gemeentebestuur verbinden. PrinsjesBurger vind ik daarvoor het middel bij uitstek. Bij het diner kiezen we er voor om verschillende groepen bij elkaar te brengen, om de verbinding te zoeken. Uiteindelijk hoop ik dat Prinsjesfestival ook resulteert in goede contacten tussen Den Haag en Gelderland. Gelderland is dichterbij dan je denkt.’