Provincie Gelderland

In 2018 is de Provincie Gelderland de strategische partner van Prinsjesfestival. Ieder jaar is een provincie onze gast en verzorgen zij een programma vanuit de PrinsjesAmbassade. Tijdens het festival organiseert de provincie verschillende activiteiten die een directe relatie hebben met de thema’s Food, Health en Sport.

Sportcentrum Papendal, Health Valley en FoodValley liggen in het hart van Gelderland. Hiermee is Gelderland koploper op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in de top- en breedtesport, gezondheidszorg en voeding. Waar deze drie terreinen bij elkaar komen ontstaan spannende cross-overs. Deze dragen bij aan zowel de sport, voeding en de ontwikkelingen van de gezondheidszorg. Dit biedt kansen voor innovaties. Innovaties, die kunnen leiden tot betere sportprestaties, een gezondere levensstijl, vermindering van overgewicht en sneller herstel na sportprestaties en operaties.

Nederland is met het in Gelderland gelegen FoodValley wereldleider als het gaat om het vinden van oplossingen voor voedselproblemen. Het hier aanwezige (inter)nationale netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden loopt voorop in het ontwikkelen van gezonde voeding en duurzame productietechnieken. Samen met partners werkt de provincie Gelderland aan het verstevigen van deze positie. Een goed vestigings- en innovatieklimaat in combinatie met een aantrekkelijke woonomgeving is het doel.

Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen levert veel innovaties voor de zorg die wereldwijd worden toegepast. Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen en verder versterken van hoogwaardige kennisconcentraties in de regio. Vanzelfsprekend doet de provincie dit niet alleen, maar in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden. Gelderland is dus een provincie waarin samenwerken centraal staat. Dat doen we al 600 jaar lang. Deze eigenschap is door de eeuwen heen net zo vanzelfsprekend geworden als ademhalen. Natuurlijk doen we dit niet alleen binnen Gelderland. Ook de samenwerking met politiek Den Haag is succesvol, maar kan nog verder worden uitgebouwd. Want: Gelderland verbindt Nederland. Samen kunnen we de wereld aan.

Festivalthema 2018:

Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?!

Over toekijken of meedoen in onze democratie

Strategisch partner 2018:

Provincie Gelderland