Opening Prinsjesfestival 2018 door festivalvoorzitter Gert Jan Verhoog

DEN HAAG, 13 september 2018 – Voorzitter Gert Jan Verhoog van stichting Prinsjesfestival gaf tijdens de opening het parlement in overweging te overdenken ‘wat ons  gemeenschappelijke verhaal is, wat de zin is van Nederland, als solide basis van onze democratie’. Hij deed deze suggestie in het verlengde van het festivalthema.

Hieronder kunt u de toespraak lezen waarmee hij de zesde editie van Prinsjesfestival officieel opende.

‘Loco-Commissaris van de Koning in Gelderland, mijnheer Markink, burgemeester van Den Haag, mevrouw Krikke, gouverneur der residentie, mijnheer Van den Brink, geachte dames en heren, vrijwilligers, vrienden, vertegenwoordigers van samenwerkende overheden, instellingen en bedrijven, media- en PrinsjesPartners,

‘Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?! | Over toekijken of meedoen in onze democratie.’ Dit is het centrale thema van het zesde Prinsjesfestival, feest van democratie, dat onze Gelderse Prinsjesdichter Wout Waanders zojuist opende. Betrokkenheid van burgers bij onze democratie is het leidmotief voor dit jaar. Het thema is een beetje naar Abraham Lincoln met zijn ‘bestuur van het volk, door het volk, voor het volk’.

Van ons, voor ons, door ons: maar wie is ‘ons’? En mag ‘ons’ eigenlijk nog wel? Of is ‘ons’ een achterhaald begrip: besmet, gevaarlijk zelfs? Taboe of niet: het smeden van een gemeenschap was ooit cruciaal voor het ontstaan van de democratie. En ook nu dringt de vraag zich op of democratie kan zonder ‘ons’. Weten wij, de mensen van Nederland, ons betrokken en zullen wij ons inzetten zonder dat de democratie iets is van ons allen, voor ons allen?

Onderken het verlangen naar gemeenschappelijkheid, zei Bas Heije kort geleden: Erken dat mensen behoefte hebben aan binding.

En biedt daarvoor een nieuw verhaal dat we met elkaar delen. Dat roept de vraag op wat de boodschap is van het kloppend hart van onze democratie, hier in het Binnenhof, aan de mensen in Arnhem, in Elburg, in Nederland, wat de boodschap is aan ons?

Om een vertrouwd beeld te gebruiken: ons land is het schip waarop we staan: 17 miljoen mensen sterk. De politiek staat aan het roer. Democratie en rechtsstaat geven niet alleen de koers in, maar ook wind in de zeilen van het schip, en houvast in de storm. Ze scheppen voorwaarden voor welvaart, stellen ons in staat om de bestemming te bereiken en te behouden.

Maar wat is de bestemming van ons schip? Misschien is het de moeite waard als onze volksvertegenwoordigers, de Kamer- en fractievoorzitters voorop, zich eens terug zouden trekken, nog voordat het Binnenhof over een paar jaar op de schop gaat. Zij zouden dan met elkaar kunnen overdenken wat ons gemeenschappelijke verhaal is, wat de zin is van Nederland, als solide basis van onze democratie.

Intussen heet ik u graag welkom op ons burgerinitiatief Prinsjesfestival 2018. Met tal van nieuwe en bewezen activiteiten vieren we de democratie en bovenal het voorrecht om met elkaar in onze democratische rechtsstaat te leven. In wisselwerking met politiek, media en cultuur willen die activiteiten licht werpen op de betekenis en werking van democratie voor een goede samenleving.

De inmiddels tientallen inhoudelijke en feestelijke activiteiten geven ook een vertaling van het festivalthema. Het militair ceremonieel, hier in volle luister aanwezig, geeft uitdrukking aan de publieke presentatie van de krijgsmacht en toont daarmee haar bescherming van democratie en samenleving.

Prinsjesfestival brengt mensen uit de binnen- en buitenwereld met elkaar in gesprek over de democratie, tot aan de ellenlange tafel van PrinsjesOntbijt aan de Hofvijver, pal tegenover het Binnenhof. Het festival biedt zo een veelzijdige ontmoeting van scholieren, studenten en een breed publiek. We zijn heel blij met steeds meer belangstelling voor deze moderne traditie in de aanloop naar, en uiteraard ook op Prinsjesdag in Den Haag: belangstelling van jong en oud, uit stad en land.

De koning te rijk zijn we ook met Gelderland, strategisch partner van Prinsjesfestival 2018. Gelderland levert Den Haag mooie streken,wil de leus die de provincie voert. Wie daar nog aan twijfelt moet de komende dagen vooral zijn ogen en oren de kost geven. Gelderland voegt een keur aan activiteiten toe aan het festival, met dank aan de burgers, bestuurders en ambtenaren van deze provincie.

Zeer tot onze spijt is de Gelderse Commissaris van de Koning Clemens Cornielje wegens ziekte verhinderd om het festival hier met ons mee te maken. Niettemin toont de inzet van Gelderland voor deze festivaleditie onmiskenbaar zijn signatuur.

Zonder zijn belangstelling voor en betrokkenheid bij ons initiatief is de formidabele festivaleditie met zijn provincie niet goed denkbaar. Er is niet alleen de hand in zichtbaar van een campagnestrateeg maar ook van iemand die zich inzet vanuit een sterk gevoel van gezamenlijkheid, hart voor de publieke zaak en liefde voor de provincie Gelderland. We zijn hem daarvoor zeer dankbaar en wensen hem een voorspoedig herstel.

Vele vrijwilligers, vrienden, samenwerkende instellingen, mediapartners, overheden en bedrijven maken Prinsjesfestival waar. Partners van Prinsjesfestival zijn,naast de provincie Gelderland: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Boschuysen, gemeente Den Haag, Fonds 1818, de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, ProDemos en Rabobank Nederland. Onze dank is groot, en die geldt ook onze losse en vaste medewerkers die veelal op de achtergrond bergen verzetten.

Loco-commissaris, burgemeester, gouverneur der residentie, u allen: dank ook voor uw betrokkenheid, uw geweldige inzet en uw aandacht voor nu. Geniet bovenal van Prinsjesfestival.

Gert Jan Verhoog

Voorzitter Stichting Prinsjesfestival

Opening Prinsjesfestival door o.a. Jan Markink, Pauline Krikke, Gert Jan Verhoog en Jaap Smit | Fotografie: ©Emmie van Poelgeest

Gelabeld als:

Festivalthema 2019:

Gezocht: volksvertegenwoordiger (v/m)

Gelijke kansen na 100 jaar algemeen kiesrecht?

Strategisch partner 2019:

Provincie Zuid-Holland