Democratie in Woord en Beeld | © Zaida Amorij

PrinsjesFotoprijs 2019 naar David van Dam

© David van Dam – NB: De foto’s behorende bij dit bericht mogen alleen in combinatie met een publicatie over de PrinsjesFotoprijs worden geplaatst, en mogen niet in een eigen fotoarchief worden opgenomen.

 

De prijs voor de politieke foto van het jaar gaat naar David van Dam. Hij fotografeerde, op een onbewaakt moment, FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet met een glas wijn en sigaret tijdens een schorsing van de Algemene Politieke Beschouwingen 2018.

Prijswinnaar Van Dam fotografeerde FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet tijdens een schorsing van de Algemene Politieke Beschouwingen 2018. In zijn fractiekamer dronk hij een glas wijn, en rookte een sigaret. Zijn aanwezigheid bij het bespreken van de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid vond hij ‘beneden zijn waardigheid’. Die woorden nam Baudet later terug.

 

Juryvoorzitter Vincent Mentzel in zijn rapport: ‘De foto heeft door het moment van fotograferen en standpunt van de fotograaf veel symboliek die veel zegt over de tijd waarin wij leven en hoe we met elkaar omgaan. Een voor sommigen onder ons een controversieel parlementair moment, gemaakt door een fotograaf die de moeite heeft gedaan door te dringen in de krochten van ons parlement.’

De politieke fotojournalistiek gaat volgens de jury ‘zware tijden’ tegemoet. ‘De persvrijheid om rond te kijken en verslag te doen met de camera wordt voor fotojournalisten steeds ingewikkelder gemaakt door strengere regels, voorlichters en andere gezagsdragers’, aldus juryvoorzitter Mentzel.

 

Andere genomineerden waren Bart Maat (‘Han ten Broeke’), Remko de Waal (‘Jos Wienen’), Freek van den Bergh (‘Deelnemers Klimatdebat’) en Dirk Hol (‘Zihni Özdil’). In totaal werden 65 foto’s ingestuurd. Iets minder dan voorgaand jaar. Volgens de jury, bestaande uit Vincent Mentzel, Antoinette Laan, Joris Backer, Avinash Bhikhie en Jean Jacques Almanza, valt dat te wijten aan een politiek vrij rustig jaar.