Thema Prinsjesfestival 2019

Het thema voor Prinsjesfestival 2019 zet in op vrouwenkiesrecht en gelijke kansen. Eddy Habben Jansen, vrijwilliger van het eerste uur en in het dagelijks leven directeur van ProDemos, muntte hiervoor:

 

Gezocht: volksvertegenwoordiger (v/m)

Gelijke kansen na 100 jaar algemeen kiesrecht?

 

Habben Jansen schreef als toelichting op dit thema: Op 8 september 1919 verscheen de wet die vrouwen kiesrecht verleent, in het Staatsblad. Kort na de 100e verjaardag van deze afkondiging stelt Prinsjesfestival 2019 de positie van vrouwen in de politiek centraal. Hoe ver zijn we honderd jaar later? Waarom is de verhouding tussen mannen en vrouwen geen 50/50? Is dat eigenlijk een probleem? Oefent de politiek meer aantrekkingskracht uit op mannen? Of is het toch een gesloten systeem, dat allerlei groepen bewust of onbewust uitsluit? In diverse beroepsgroepen is het evenwicht tussen mannen en vrouwen ver te zoeken: denk aan de ICT, de bouw, het basisonderwijs of de thuiszorg. Nu is volksvertegenwoordiger of bestuurder niet zomaar een beroep. Maar betekent vertegenwoordiging ook altijd afspiegeling? En hoe zit het met spreiding naar afkomst, leeftijd, regio of opleiding? Honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht stellen we eerst maar eens de vraag waarom de politiek nog altijd een mannenbolwerk lijkt te zijn.

 

Afbeeldingsresultaat voor eddy habben jansen

Eddy Habben Jansen

Directeur ProDemos en vrijwilliger Prinsjesfestival