De eerste Prinsjesprijs ging in 2013 naar Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, en griffier Jacquline Biesheuvel van de Tweede Kamer. Zij ontvingen de prijs voor de meesterlijke hand die zij hadden in het in goede banen leiden van het formatieproces voor een nieuw kabinet op basis van een nieuwe procedure. ‘Zij verrichtten dat werk in grote eensgezindheid, vastbesloten er een succes van te maken,’ aldus de jury.

In haar rapport constateerde de jury dat deze cruciale procedure te midden van alle discussies over de gewenste inrichting van het formatieproces in stilte werd ontwikkeld. ‘Onmiddellijk na de Kamerverkiezingen leidde deze procedure tot een vlekkeloos verloop van de aanwijzing van een verkenner, de benoeming van twee informateurs, de benoeming van een formateur en de totstandkoming van een kabinet. De wijze waarop deze procedure is ontwikkeld en de procedure zelf zullen zeker zijn beschreven, zodat de procedure deel uitmaakt van het geheel van geschreven en ongeschreven parlementaire regels en gebruiken. Degenen die dit proces hebben voorbereid, met name in de periode voor de verkiezingen in 2012, komt lof en waardering toe. In ieder geval hebben zij bijzondere betekenis voor het parlement. Niet in de laatste plaats is dankzij dit proces het gezag van de Tweede Kamer ondanks risico’s niet verkleind, eerder zelfs vergroot.’ Zo staat te lezen in het Juryrapport Prinsjesprijs.