Tijdens de opening van Prinsjesfestival in 2013 sprak Commissaris van de Koning in Friesland, John Jorritsma, onderstaand openingswoord uit:

Wethouder, organisatie van het Prinsjesfestival, dames en heren,

De komende dagen vieren we het feest van de democratie. Een prachtig initiatief van de mensen van het Prinsjesfestival. Inhoudelijk is Prinsjesdag al een aantal jaren geen vrolijke dag. Er klinken harde boodschappen. Ook dit jaar.

Bij de presentatie van het Prinsjesfestival benadrukte Gerdi Verbeet als voorzitter van het comité van aanbeveling dat we bij Prinsjesdag niet alleen naar de inhoud moeten kijken. Het is het begin van een nieuw parlementair jaar. Dit jaar zelfs met de eerste Troonrede van de nieuwe Koning, in het jaar dat ons Koninkrijk 200 jaar bestaat.

Bij zo’n start mogen we ook stil staan bij het feit dat we een democratie zijn. We kunnen hier alles zeggen wat we willen, we kunnen zijn wie we zijn en kunnen in discussie over alle onderwerpen waarover we willen discussiëren.

Hoe de stand van ’s lands overheidsfinanciën ook is, dat we hier in vrijheid leven en kunnen beslissen is een grote rijkdom. We vinden het vanzelfsprekend en staan er te weinig bij stil. Vandaar dat we ook als Fryslân dit initiatief voor het Prinsjesfestival ondersteunen. Met een glimlach brengt u de verdiensten van het democratische stelsel naar voren. Dat spreekt ons aan.

Dames en heren,

Onze ambassade – die we even verderop in Den Haag zo openen – is ook zo’n voorbeeld. De eigen ambassade beschouwen mensen niet als een daad van verzet, ze kunnen het juist waarderen. Het is zelfs de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die zo de ambassade komt openen. Ook hij weet dat we geen diepere bijbedoelingen hebben.

Er zijn heel wat landen in de wereld waar het vestigen van een tijdelijke ambassade van een provincie in een residentiestad al gauw tot problemen leidt. Maar hier niet. Dat heeft weer met de verworvenheden van onze democratie te maken. We laten mensen in hun waarde. We hebben respect voor elkaars standpunten. Als je echt iets wilt veranderen, dan doet je dat via de nette politieke weg.

Vandaar dat we als Fryslân graag meedoen aan dit Prinsjesfestival, met onze ambassade. Waar we inhoud en vermaak combineren. We kunnen hier onszelf zijn, op een manier die tot een glimlach leidt en daarmee prachtig aansluit op het Prinsjesfestival. Dat is de kracht van onze democratie.

Ik wens u veel succes met het eerste Prinsjesfestival en zie u graag in de ambassade!