In 2013 sprak de voorzitter van stichting Prinsjesfestival, Gert Jan Verhoog, onderstaand openingswoord:

Commissaris van de koning Jorritsma, wethouder Baldewsingh, beste mensen,

Van harte welkom in Den Haag op het eerste Prinsjesfestival. Prinsjesfestival viert het feest van de democratie. Daar is een bijzonder goede reden voor: Jaarlijks verzoent onze democratie talloze, dikwijls tegenstrijdige belangen op vreedzame wijze met elkaar. Prinsjesdag staat daar symbool voor. Met Prinsjesfestival willen we dan ook rond Prinsjesdag de aandacht voor de betekenis van de democratie versterken.

We doen dat met tal van kleinschalige, inhoudelijke en feestelijke  activiteiten: Prinsjesdichter, PrinsjesHatwalk, Prinsjesconcert, Prinsjesprijs, Prinsjesdiner, Prinsjeslezing en Prinsjesdebat, Prinsjesrede, Prinsjesboekenprijs, Prinsjescabaret en Prinsjesborrel.

We doen dat bovenal met onmisbare hulp en steun van vele vrijwilligers, vrienden, organisaties en bureaus. We doen dat met de gulle gaven van onze Prinsjespartners: Aegon, Bourgonje Geluid- en Lichtservice, Gemeente Den Haag, Provincie Fryslân, Gasunie en Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. We doen dat onder bezielende leiding van de voorzitters van onze werkgroepen, hun rechterhanden en andere leden. We doen dat met onze Prinsjesfotograaf Gerhard van Roon, met onze andere gangmakers en met onze duvelstoejager, Marloes Weidema, en met mijn medebestuursleden.

We beginnen dit jaar bescheiden en dromen ons een toekomst waarin Prinsjesfestival van een steentje in de Hofvijver uitgroeit tot een betekenisvolle beweging voor wat ons bindt. Het centrale thema van deze eerste editie van Prinsjesfestival is: wisseling en wisselwerking van generaties. Dat koning Willem-Alexander deze Prinsjesdag ook voor het eerst in de Gouden Koets naar de Ridderzaal gaat om de Troonrede te houden wisten we werkelijk niet toen we kozen voor dit thema. Zijn wisseling van de wacht zet een kroon op dit thema.

In allerlei activiteiten spelen we op het centrale thema in: Zoals met Prinsjescabaret, morgenavond in Diligentia, met jong talent; Zoals met Prinsjesrede, morgenmiddag in Nieuwspoort, met een klemmende oproep voor jong en oud: Praat Nederland uit de (economische) put! Mijn gedachten dwalen bij deze oproep af naar oud-minister Fons van der Stee. Van hem zijn, tijdens de economische crisis van de jaren tachtig, de onvergetelijke woorden, met onnavolgbare tongval: ‘Wat dit land nodig heeft is lef ‘.

Denkend aan die uitspraak zie ik sinds kort de gestalte voor me van de Friese koopman-commissaris John Jorritsma. Begin dit jaar toog ik naar het Friese provinciehuis om Jorritsma uit te nodigen te participeren in… Ja, in wat eigenlijk…? Een gedachte, een paar woorden, gebakken lucht…? Eigenlijk was Prinsjesfestival toen nog niet veel meer dan een droombeeld, en ook kost die voor de baat uitgaat. Maar Jorritsma heeft lef, toonde zich enthousiast en nam de uitdaging aan. Het is mijn diepe overtuiging dat we ons land met die houding en ook die handelsgeest weer uit de put kunnen helpen.

En ik weet zeker dat ze daar in Almere nog steeds niet rustig op slapen. Kaapte Jorritsma ook niet met de Friese hofstad Leeuwarden het predicaat Culturele hoofdstad van Europa weg voor de neus van Eindhoven, van Utrecht…, van nota bene Maastricht, van …, ja, zelfs van…: Den Haag?! Mensen, en wat een vooruitziende blik! Want het was ook Jorritsma die me begin dit jaar zei dat hij in verband met Prinsjesfestival in het hart van Den Haag wilde laten zien wat Friesland allemaal in huis heeft. Toen we de eigenaar van een prachtpand bereid vonden zijn huis hiervoor open te stellen, en we Friesland voorstelden dat te doen onder de vlag van Friese ambassade, leek het hek van de dam: wat een ondernemingslust!

Gelukkig zorgt onze Haagse wethouder Rabin Baldewsingh met passie voor het erfgoed en heeft hij oog voor sporen van Oranje die soms teruggaan tot Friesland, zoals Paleis Lange Voorhout.  Zo kun je gasten nog eens op stand ontvangen.

Het festivalprogramma zelf kent ook enkele Friese accenten. Met de Friese Prinsjeskok Marc van Gulick, die tekent voor het eerste Prinsjesdiner dat de restaurants: Le Bistroquet, DesInDes, Fouquet, 1900, Les Ombrelles en De Haagse Horeca Academie deze week op de kaart hebben staan. En ook met de Friese Prinsjesdichter Tsead Bruinja. Hij opent dit eerste Prinsjesfestival met een ogenschijnlijk luchtig maar indringend gedicht dat hij op onze uitnodiging schreef. Maar voordat we het woord geven aan onze Prinsjesdichter steken blazers van wereldkampioen Advendo uit Sneek de loftrompet.

Dank.