Eerste Kamerlid prof. dr Roel Kuiper (ChristenUnie) ontving in 2015 de Prinsjesprijs. ‘Met het aantreden van het tweede kabinet Rutte, dat niet over een meerderheid in de Senaat beschikt, schoof de Eerste Kamer in veel opzichten meer de politieke arena in. Als indirect gekozen orgaan is dat een positie waarmee de Kamer worstelt. Het idee om de Senaat op te heffen wordt sindsdien dan ook weer vaker gehoord. Te midden van zulk woelig vaarwater blijken er echter onder de senatoren ook individuen te zijn die hun rol met verve vervullen’, aldus de jury. In dit verband roemt de jury de inzet, doortastendheid en bijzonder scherpe geest van Kuiper, die hem volgens de jury tot een zeer waardevol hoeder van de kernwaarden van de Nederlandse democratie maken.

Roel Kuiper zat het parlementair onderzoek van de Eerste Kamer naar de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten voor en schreef er een boek over dat verdere verdiepende inzichten verschaft: ‘De terugkeer van het algemeen belang’. Daarnaast legt Roel Kuiper het kabinet in de Kamer ook regelmatig het vuur aan de schenen over precies die principes die de Senaat beoogt te beschermen, bijvoorbeeld bij onderwerpen als het briefgeheim en de staatsinrichting.

Het volledige juryrapport kun je hier lezen.