Wedstrijdreglement PrinsjesFotoprijs 2019

Algemeen

 • De PrinsjesFotoprijs wordt georganiseerd door de stichting Prinsjesfestival.
 • De wedstrijd staat open voor professionele fotografen die foto’s van ‘landelijk nieuws en groot politiek debat’ kunnen insturen.
 • Meedoen met de PrinsjesFotoprijs betekent akkoord gaan met de wedstrijdvoorwaarden.
 • De PrinsjesFotoprijs werkt samen met een vooraf omschreven mediapartner.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury van de PrinsjesFotoprijs.

Inzendingen

 • Voor 2019 geldt dat de foto’s gemaakt moeten zijn tussen Prinsjesdag van het afgelopen jaar (19 september 2018) en het reces van het parlement dit jaar.
 • Per deelnemer mogen maximaal 10 beelden worden ingestuurd.
 • Deelnemers zenden in onder hun natuurlijk naam, niet onder die van een bedrijf of een medium.
 • Beelden als onderdeel van een serie tellen per stuk als één beeld.
 • Beeldbewerking die de journalistieke inhoud van een beeld wijzigt, is niet toegestaan.
 • Inzendingen moeten voldoen aan de volgende technische specificaties:
  – Bestandsgrootte maximaal 25 MB
  – JPEG formaat, maximaal 4.000 pixels breed.
  – Kleurprofiel, standaard NIDF-norm (Adobe RGB 1998)
  – IPTC caption standaard ingevuld tenminste met de velden ‘Auteur’, Beschrijving’, ‘Gemaakt op’ en contactgevens van de maker.
  – Inzenden kan via het mailadres prinsjesfotoprijs@gmail.com vanaf 15 juni tot en met uiterlijk 1 juli 2019.

Jurering, uitslag en expositie

 • De jury kiest uit de inzendingen een selectie (het Jaaroverzicht), vijf nominaties en één winnaar.
 • De uitslag van de PrinsjesFotoprijs wordt tijdens het Prinsjesfestival bekend gemaakt.
 • De winnaar ontvangt een geldprijs (2.500 euro).
 • De foto’s van de geselecteerde beelden, nominaties en winnaar worden geëxposeerd tijdens het Prinsjesfestival.
 • De expositie van geselecteerde beelden, nominaties en winnaar kan na afloop van het festival gaan rondreizen en te zien zijn in openbare gebouwen zoals provincie of gemeentehuizen.
 • Iedere inzender is verplicht, zo snel mogelijk als nodig is het originele materiaal aan de stichting ter beschikking te stellen voor het samenstellen van de expositie, de website en andere publicaties rond het Prinsjesfestival.

Auteursrecht en publicatie

 • Deelnemers verklaren door in te zenden dat zij de rechthebbende auteur zijn van de foto’s.
 • Deelnemers behouden ten alle tijden hun auteursrecht.
 • Voor uitingen die direct met de wedstrijd of het Prinsjesfestival te maken hebben, zoals de publicatie van de selectie, nominaties en winnaar in media en op de websites van het Prinsjesfestival, Partner van het Prinsjesfestival (2019: Eerste Kamer en Rabobank) en door de eventuele mediapartner, zien deelnemers af van hun gebruiksrecht.
 • De foto’s van de geselecteerde beelden, nominaties en winnaar worden gepubliceerd op de website van het Prinsjesfestival, en de deelnemende partners.
 • Een mediapartner kan foto’s van de selectie, nominaties en winnaar publiceren.
 • De beelden uit het jaaroverzicht kunnen door de PrinsjesFotoprijs en de stichting
  Prinsjesfestival worden gepubliceerd maar uitsluitend in relatie met en ter promotie
  van de prijs en het festival.