Kort woord voor opening d.d. 15.09.2016 van Prinsjesfestival 2016

Commissaris van de Koning in Zeeland, geachte heer Polman, medebestuurders, mensen en medewerkers uit dit weidse land in zee,

Leden van ons Comité aan Aanbeveling, onder wie Commissaris van de Koning in Overijssel Bijleveld, leden van ons Curatorium en van onze Programmaraad,

Vrijwilligers, vrienden, partners, goede bekenden van Prinsjesfestival,

Dames en heren,

Welkom op deze opening van het vierde Prinsjesfestival. En dat uitgerekend vandaag, op deze Internationale dag van de Democratie.

Het is een voorrecht om in onze democratische rechtsstaat te leven, zeggen we telkens met plezier. Dat is wat we vieren met Prinsjesfestival, feest van de democratie. En uiteraard doen we dat in deze dagen tot en met Prinsjedag.

We doen dat elk jaar opnieuw met een andere provincie als strategische partner. Na Friesland, Limburg en Overijssel doen we dat ditmaal met Zeeland. Wij zijn zeer onder de indruk van en gelukkig met dit partnerschap. Werkende weg drong zich deze gedachte aan ons op: Zeeland: Dijk van een provincie!

Bijzonder dank ook aan onze Zeeuwse Prinsjesdichter, Franca Treur, die met haar overdenking op grond van het festivalthema zojuist Prinsjesfestival 2016 opende.

Democr@tie: tussen Facebook en Wetboek

De invloed van sociale media op onze democratie ontwikkelt zich met de seconde en is niet te overzien. Ze openen ongekende mogelijkheden en ook levensgrote vragen voor de democratische rechtsstaat.

In de aanloop naar deze opening viel mijn oog op een ontnuchterende opmerking van de Haagse burgemeester Van Aartsen: ‘Sociale media lijken dichtbij, maar het creëert eigenlijk afstand. Er staat een muur van berichten tussen ons en de stad. Ga maar gewoon die stad in. Praat met mensen’.

Daar is zeker met Prinsjesfestival ook alle aanleiding toe. Het festival beweegt zich in Den Haag op het raakvlak van politiek, media en cultuur. Wij richten ons hierbij op een steeds breder publiek en in het bijzonder ook op onderwijs en een groeiend aantal jongeren. Met vereende krachten bieden we ons publiek een programma dat nog weer rijkelijker is gevuld met inhoudelijke en feestelijke activiteiten.

We brengen onze activiteiten op een steeds hoger plan. We investeren in onze organisatie, communicatie en hospitality voor onze relaties. We verbreden de basis van Prinsjesfestival met een programmaraad en steeds meer cruciale partners, zoals we die ook vonden onder mensen die borg staan voor koninklijke en militaire ceremonies in de residentie.

Onder de vlag van Prinsjesfestival willen we de krachten bundelen en zo het feest van de democratie steeds meer uitdragen. We doen dat met onze Prinsjespartners:

  • De provincie Zeeland, Stichting Boschuysen, Fonds 1818, Eerste Kamer der Staten-Generaal, Gasunie, gemeente Den Haag, De Maatschappij, ProDemos en Rabobank Nederland;

We doen dat met onze mediapartners:

  • Elsevier, Den Haag Centraal, NRC Handelsblad, Trouw en Omroep West;

We doen dat met vele organisaties en instellingen:

theaters Diligentia PePijn, Filmhuis Den Haag, Gemeentemuseum – Escher in het Paleis, Grote of Sint-Jacobskerk, Haagsch College, Haagsche Kluis, het hier aanwezige Haagsch Studenten Schutters Korps ‘Pro Libertate’, de Hoge Raad der Nederlanden, Jeugdtheaterschool Zeeland, Kloosterkerk, de onderdelen van Defensie en Nationale Politie die betrokken zijn bij koninklijk en militair ceremonieel op Prinsjesdag, met de Koninklijke Schouwburg, met de hoedenzaak voor heren Maison Albert tegenover de Haagse toren die zorgdraagt voor de hier aanwezige modellen en hun hoeden, met Den Haag Marketing en Marketing Haagse Binnenstad, Mauritshuis, Montesquieu Instituut, Nationale Toneel, Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie, Internationaal perscentrum Nieuwspoort, Pathé Buitenhof, Bodega De Posthoorn, Pulchri Studio, Theater aan het Spui, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Haagse veilinghuis Venduehuis der Notarissen, Sociëteit De Witte en Zuiderstrandtheater;

We doen dat met de onderwijsinstellingen:

  • Haagse Hogeschool, Hotelschool The Hague, InHolland, ROC Mondriaan, Stichting Lucas Onderwijs, Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden, Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs;

We doen dat met de restaurants:

  • Cotton tree City – voorheen Le Bistroquet -, It Rains Fishes, La Liguria, Les Ombrelles en Schlemmer ;

We doen dat met de mensen die hier nu bijdragen aan de opening van dit feest van de democratie.

We doen dat met u als onze gasten.

We doen dat met onze vrienden en bovenal met onze vrijwilligers die zich in tal van gremia tomeloos inzetten.

Zonder steun en betrokkenheid van allen is Prinsjesfestival ondenkbaar. Dank daarvoor. En ook voor uw komst naar deze opening.

Ik hoop zeer dat u zelf eveneens zult genieten van Prinsjesfestival 2016, samen met Zeeland in Den Haag.

Dank.