Oefenshow Bereden Brigade | © Remco den Arend

Prinsjesfestival

Vier de democratie!

Prinsjesfestival wordt jaarlijks in Den Haag gehouden, in de week voor en op Prinsjesdag. Tijdens Prinsjesfestival vieren we dat we een democratie zijn. Oftewel een land waarin iedereen meetelt en iedereen ertoe doet. Daarom omvat het festival zowel inhoudelijke als feestelijke activiteiten. Zo maken we van Prinsjesfestival een evenement voor iedereen. Van politiek betrokkenen tot mensen die Den Haag vooral bezoeken voor de gezelligheid. Van studenten tot gezinnen. En natuurlijk tal van politieke kopstukken.

Ieder jaar een ander thema

Ieder jaar staat Prinsjesfestival in het teken van een thema. In 2021 is het thema: SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN.  Vertrouwen; het woord ligt de laatste tijd in ieders mond bestorven, vooral als er iets niet goed is gegaan. Hoog tijd voor verdieping. Waar vertrouwen we eigenlijk op, als we iemand vertrouwen? En moet vertrouwen worden verdiend, of gaat het voor de baat uit? Wat doet vertrouwen met degene in wie het wordt gesteld? Voer voor academische discussies. Maar vooral een uitdaging voor Prinsjesfestival om het thema op aanschouwelijke en ludieke wijze over het voetlicht te brengen. Want vertrouwen, dat is de basisvoorwaarde om de mondiale uitdagingen van deze tijd aan te kunnen gaan.

Partner 2021: Europese Commissie Nederland

In 2021 is de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland partner van Prinsjesfestival.

De vertegenwoordiging van de Europese Commissie is de spreekbuis van de Commissie in ons land volgt hier namens de Commissie de publieke opinie.

Het EU-recht brengt niet alleen voor de EU-landen rechten en plichten mee, maar ook voor burgers en bedrijven. Het EU-recht maakt deel uit van het rechtstelsel van de EU-landen, die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de goede toepassing van deze regels. Overal in de EU moeten de overheidsdiensten jouw Europese rechten dus eerbiedigen.

Festival voor iedereen

Prinsjesfestival richt zich op diverse doelgroepen. Van jong tot oud. Het biedt informatieve en inspirerende evenementen voor politiek betrokkenen, maar ook gezellige activiteiten voor bezoekers van de Haagse binnenstad. Daarnaast zijn enkele evenementen in het bijzonder gericht op scholieren en studenten. Deze organiseren we in samenwerking met tal van scholen en opleidingen uit de regio.

Gezien de inclusiviteit van dit festival is er een subsidie toegekend van het VSBfonds.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.