Stichting Prinsjesfestival

Prinsjesfestival is een initiatief van de Stichting Prinsjesfestival. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt door meer dan 100 vrijwilligers. Samen bedenken en organiseren zij alle evenementen. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat we willen bijdragen aan een algemeen doel. Het bestuur bestaat uit een comité van aanbeveling, een curatorium, een programmaraad, jury’s, commissies, werkgroepen, programmacuratoren en enkele ondersteunende medewerkers.

Doelstellingen

De doelen van Stichting Prinsjesfestival liggen vast in de statuten. Het zijn:

  • De aandacht voor de betekenis van Prinsjesdag versterken, bijdragen aan het feestelijk karakter van dit nationale evenement in Den Haag en gelegenheid bieden aan het leggen en versterken van werkzame verbindingen voor welvaart en welzijn van ons land.
  • Het organiseren van een jaarlijks terugkerend festival met aandacht voor (het functioneren van) de democratie en de rechtsstaat, mede met behulp van verschillende communicatieve en culturele disciplines zoals theater, muziek, dans en beeldende kunsten.
  • Bij het festival betrekken van personen en organisaties die politiek georganiseerd zijn en al dan niet in relatie staan tot het politiek publicitaire complex, het openbaar bestuur en de rechterlijke macht, met activiteiten voor alle bevolkingsgroepen, los van nationaliteit, geaardheid of sociale achtergrond.

Festivalpijlers

Hoewel het programma van Prinsjesfestival heel divers is, zijn alle onderdelen gebaseerd op drie pijlers:

  • Het uitlichten van facetten van de democratie (met activiteiten zoals: PrinsjesCabaret, PrinsjesRede, PrinsjesLezing, PrinsjesDebat en PrinsjesFilm);
  • Het bevorderen van kennisoverdracht en de ontwikkeling en waardering van het Nederlandse politieke stelsel (bijvoorbeeld door de uitreiking van de PrinsjesBoekenPrijs, de PrinsjesPrijs en de PrinsjesFotoPrijs);
  • Op een laagdrempelige en feestelijke wijze laten zien dat het een feest is om in een democratische rechtsstaat te leven (onder meer via de PrinsjesHatwalk, het PrinsjesOntbijt en de PrinsjesBorrel).

Inhoudelijke en financiële verantwoording

Statuten
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017 
Beleidsplan 2017
Beleidsplan 2018
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

Stichting Prinsjesfestival

Hofweg 1H
2511 AA Den Haag
Fiscaal nummer: 852851972
Kamer van Koophandel: 58053174

PrinsjesArrangementen

PrinsjesCulinair en PrinsjesArrangementen

Festivalthema 2018:

Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?!

Over toekijken of meedoen in onze democratie

Strategisch partner 2018:

Provincie Gelderland