Stichting Prinsjesfestival heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder staan de relevante gegevens.

Stichtingsnaam: Stichting Prinsjesfestival
Fiscaal nummer: 852851972
Kamer van Koophandel: 58053174
Formeel vestigingsadres: Hofweg 1H/2511 AA
Samenstelling bestuur:zie pagina Stichting Prinsjesfestival

Inhoudelijke en financiële verantwoording
Statuten
Jaarrekening 2013 / Jaarrekening 2014 / Jaarrekening 2015 / Jaarrekening 2016 / Jaarrekening 2017 
Beleidsplan 2017 / Beleidsplan 2018
Jaarverslag 2016 / Jaarverslag 2017

Doelstellingen
De doelen van Stichting Prinsjesfestival liggen vast in de statuten. Het zijn:

a) De aandacht voor de betekenis van Prinsjesdag te versterken, het bijdragen aan het feestelijk karakter van dit nationale evenement in Den Haag en gelegenheid bieden aan het leggen en versterken van werkzame verbindingen voor welvaart en welzijn van ons land;
b) Het organiseren van een jaarlijks terugkerend festival met aandacht voor (het functioneren van) de democratie en rechtsstaat, mede met behulp van verschillende communicatieve en culturele disciplines zoals theater, muziek, dans en beeldende kunsten;
c) Het bij het festival betrekken van personen en organisaties die politiek georganiseerd zijn en al dan niet in relatie staan tot het politiek publicitaire complex, het openbaar bestuur en de rechterlijke macht, met activiteiten voor alle bevolkingsgroepen, los van nationaliteit, geaardheid of sociale achtergrond.

Programma/Uitgeoefende activiteiten
Het festival biedt een inhoudelijk en feestelijk programma boordevol activiteiten in de dagen rond Prinsjesdag. Het programma is zeer divers, maar de kern van de zaak ligt ten grondslag aan alle activiteiten. De evenementen zijn te scharen onder drie noemers:

* Het uitlichten van facetten van democratie; onder meer terugkomend in Prinsjescabaret, Prinsjesrede, Prinsjeslezing, Prinsjesdebat en Prinsjesfilm.
* Het bijdragen aan kennisoverdracht en ontwikkeling van en waardering voor aspecten van het politiek publicitaire complex; zichtbaar in de uitreiking van verschillende prijzen zoals de Prinsjesprijs (voor politici die een betekenisvolle bijdrage leveren aan het gezag van het parlement), de Prinsjesboekenprijs (beste politieke boek) en de Prinsjesfotoprijs (beste politieke foto)
* Op laagdrempelige en feestelijke wijze laten zien dat het een feest is om in een democratische rechtsstaat te leven; onder meer via PrinsjesHatwalk, Prinsjesdiner en Prinsjesborrel.

Doelgroepen
De doelgroep van Prinsjesfestival is divers en bestaat uit mensen van jong tot oud die van Den Haag willen genieten tegen de achtergrond van Prinsjesdag, tot mensen die politiek betrokken zijn of beroepshalve of op andere wijze in relatie staan tot de democratische rechtsstaat. De verschillende evenementen in het programma richten zich op deze verschillende doelgroepen. In samenwerking met de Haagse Hogeschool, VO Haaglanden, de Stichting Lucas Onderwijs en ROC Mondriaan is een aantal evenementen in het bijzonder gericht op scholieren en studenten.

PrinsjesArrangementen

PrinsjesCulinair en PrinsjesArrangementen

Festivalthema 2018:

Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?!

Over toekijken of meedoen in onze democratie

Strategisch partner 2018:

Provincie Gelderland