Uit ongeveer 60 foto’s van 9 fotografen heeft de jury bestaande uit Marijke Vos (Eerste Kamerlid voor GroenLinks), Madeleine van Toorenburg (Tweede Kamerlid voor CDA), Jos Heymans (journalist RTL Nieuws), Lotte Sprengers (Hoofddocent fotografie KABK) en juryvoorzitter Bert Verhoeff  dit jaar de foto gekozen die het meest opmerkelijke, mooiste, treffendste en/of interessantste politieke moment verbeeldde.

Anders dus dan in de eerste twee jaar van de Prinsjesfotoprijs, toen werd opgeroepen om de beste parlementaire foto’s in te sturen kon nu ook werk worden ingestuurd dat op vele kilometers van het Binnenhof werd gemaakt als het maar om een politieke foto met een landelijke betekenis gaat.

Tijdens het juryberaad werd als voorbeeld geopperd de ontruiming van de gemeenteraad van Geldermalsen na een gewelddadige demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Helaas is deze oproep maar zeer gedeeltelijk beantwoord. De PRINSJESFOTOPRIJS bestaat nog maar kort en is nog niet volledig tot het hele fotografendom doorgedrongen. Het is in die korte tijd een prestigieuze prijs geworden voor de bezitters van een vaste pas voor het Binnenhof. Maar jury en organisatie willen volgend jaar nog luider op de trom slaan en zo veel mogelijk media bestoken om ook de fotografen te bereiken die elders interessante politieke foto’s maken.

Het viel de jury op dat op veel foto’s uitbundig werd gelachen. Dat lijkt ons niet verboden maar als je heel veel foto’s ziet met een hoog lolligheidsgehalte – foto’s waar op raadselachtige wijze de premier bijna altijd bij is betrokken – dan komt dat toch wat geforceerd over. Vooral omdat het vaak over ‘staged events’ gaat. Geensceneerde gebeurtenissen die ruim van te voren door de PR-afdelingen zijn bedacht om een zo aantrekkelijk mogelijk plaatje in de krant te krijgen.

Liever ging de jury dan op zoek naar foto’s die zich afspelen in de wandelgangen, de achterafkamertjes, de zweetkamertjes waar de echte politiek wordt bedreven en waar de echte beslissingen worden genomen. Helaas waren die foto’s maar zeer sporadisch te vinden. Bijna alle foto’s waren genomen op voor iedereen zichtbare plekken zoals de vergaderzaal van de Tweede Kamer of bij een manifestatie in den lande.

Het is natuurlijk ook veel moeilijker geworden om echt achter de schermen te fotograferen. De regels zijn behoorlijk aangescherpt. Daarbij worden de tarieven steeds lager en om financieel rond te komen is het bijna niet mogelijk om uren of dagen aan één onderwerp te besteden. Het is jammer dat de redacties niet inzien dat meer tijd aan een onderwerp besteden ook bijna altijd betekent dat de foto’s een beter verhaal vertellen.

Écht spannend was het afgelopen jaar niet en dit in overweging nemend geven de fotos toch een mooi beeld van het afgelopen jaar. De jury is blij met het niveau van de vijf genomineerde foto’s.

Dirk Hol: Trio

“Wat nu weer?”, moeten de bewindslieden gedacht hebben na het zoveelste debat over de deal met Cees H. (Het bonnetje) Net als zij hun spullen pakken is er enige commotie op de publieke tribune. De camera legt hun verschrikte gelaatsuitdrukking vast, in een mooie, bijna klassieke compositie.

Marcel van den Berg: Wilders

De fractievoorzitter van de PVV, Geert Wilders, kan nergens verschijnen zonder omringd te zijn door beveiligers. Soms raakt hij daarbij zelfs uit zicht….. Die tamelijk overheersende beveiliging is hier confronterend vastgelegd.

Bart Maat: Van der Steur

Niet lang geleden maakte Van der Steur als kamerlid zelf deel uit van de vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie. Nu moet hij hun conclaaf op afstand gadeslaan en vraagt zich vast af wat men onderling bespreekt. De afstand tussen de minister en de woordvoerders in de Kamer is hier treffend in beeld gebracht.

Martijn Beekman: klederdracht

Klederdracht ontmoet klederdracht. Een minister ‘in het wild’ en dan in zo’n deftig pak? Dat is echt even schrikken voor deze kinderen in Staphorster kledij. De fotograaf heeft ervoor gekozen om buiten op zoek te gaan naar een mooi beeld van Prinsjesdag en de beloning is daar.

Bart Maat

De camera klikte hier op een ontroerend moment. Wellicht zijn wij hier zelfs getuige van een verzoening. Naar het schijnt was Arib niet de eerste keuze van haar fractievoorzitter om kamervoorzitter te worden. Zij stelde zichzelf echter toch kandidaat en werd verkozen. Vermelding verdient dat met deze uitverkiezing geschiedenis is geschreven. De eerste Kamervoorzitter met een niet-Nederlandse achtergrond.

Éen jurylid verklaarde ruim van te voren al dat er maar één foto in aanmerking kwam voor de eerste prijs zonder er bij te zeggen welke foto werd bedoeld. Maar tijdens de discussie bleek dat meerdere juryleden diezelfde mening waren toegedaan zodat een al te intense discussie niet eens nodig bleek. Met groot genoegen reiken we dan ook de prijs uit aan Bart Maat voor zijn foto van Arib en Samsom.

Den Haag, 11 juli 2016

Jury

Bert Verhoeff (voorzitter), Marijke Vos, Madeleine van Toorenburg, Jos Heymans, Lotte Sprengers | Gerhard van Roon (secretaris)