Prinsjesfestival krijgt in 2016 voor het eerst een familiedag. Zaterdag 17 september wordt de dag waarop gezinnen extra worden gestimuleerd om het feest van de democratie mee te komen vieren. Dit voorstel is onlangs omarmd door zowel de Programmaraad als het bestuur van Prinsjesfestival.

Op de familiedag staan de Prinsjesmarkt, de PrinsjesHatwalk en de oefenshow van de Bereden Brigade van de Koninklijke Marechaussee (alle drie op het Lange Voorhout) centraal. Hieraan wordt in samenwerking met Prodemos de zogenaamde Prinstawalk toegevoegd.

Bij deze wandeling, onder begeleiding van een gids, wordt de route van de Gouden Koets gevolgd. Deelnemers wordt gevraagd via de eigen social media en speciaal instagram verslag te doen van hun belevenissen. De Prinstawalk eindigt in de gewelven van de Ridderzaal.

Deelnemers aan de Prinstawalk krijgen halverwege de kans om zich te laten fotograferen achter een bordkartonnen exemplaar van de Gouden Koets. Ook dat levert leuke foto’s op voor het thuisfront.

In de komende tijd wordt het plan voor de familiedag uitgewerkt. Een nieuwe werkgroep zal de uitvoering ervan ter hand nemen. We zoeken nog enkele enthousiaste vrijwilligers, dus als u mensen in uw omgeving weet die het leuk vinden om hieraan mee te werken: stuur een mailtje met naam en telefoonnummer naar info@prinsjesfestival.nl

Terug