Blueberry Soup

Een mooi stuk in De Volkskrant gisteren van de hand van Serv Wiemers: ‘Nieuwe democratie is nodig én mogelijk‘. In zijn opiniestuk beschrijft hij nut en noodzaak van vernieuwing in de democratie en noemt hij een flink aantal voorbeelden van projecten waarin met succes op innovatieve wijze een democratisch proces werd vernieuwd. Eén van die voorbeelden gaat over IJsland, waar met behulp van Facebook aan de bevolking werd gevraagd mee te denken over een nieuwe grondwet.

Laat dat voorbeeld nou net het onderwerp zijn van de Prinsjesfilm ‘Blueberry Soup’ in Pathé Buitenhof op zondag 18 september. Na de vertoning van de documentaire volgt een paneldiscussie waaraan de maker van de film, de hoofdrolspeler in het IJslandse initiatief en Rens Vliegenthart, professor Media and Society aan de UvA deelnemen. Na afloop is er een borrel en krijg je bovendien een lekkere kop soep aangeboden door restaurant Mochi. Voor de film mogen alle bezoekers democratisch stemmen op de ingrediënten! Aanmelden kan je hier doen.