Angelien Eijsink, Sharon Gesthuizen en Helma Nepperus ontvangen Prinsjesprijs 2017

DEN HAAG, 14 september 2017 – Angelien Eijsink (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP) en Helma Neppérus (VVD), tot de afgelopen verkiezingen lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ontvangen de Prinsjesprijs 2017. Juryvoorzitter Frans Weisglas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, maakte dit vanavond bekend op de Prinsjesambassade van Drenthe in internationaal perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. De drie winnaars ontvingen de Prinsjesprijs uit handen van Jozias van Aartsen, commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.

[wc_row]

[wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column]

[wc_column size=”one-half” position=”last”]

De jury, die unaniem is in haar keuze voor de drie afgezwaaide Tweede Kamerleden, roemt de inspirerende wijze waarop zij het beroep van volksvertegenwoordiger hebben vervuld. Ook prijst de jury hun indrukwekkende bijdrage gedurende een lange periode aan de parlementaire democratie. ‘Deze noeste werkers zijn langer dan 10 jaar actief geweest binnen fracties en commissies, hebben dikwijls lastige en voor het publiek niet altijd even aansprekende doch belangrijke dossiers onder hun hoede gehad en hebben zo

[/wc_column]

[/wc_row]

een waardevolle bijdrage aan het parlementair bedrijf geleverd. Als werkbijen van het parlement hebben ze veelvuldig op de achtergrond geopereerd, maar zonder hun inzet en vakmanschap zou het Nederlandse parlementair bestel significant aan inhoud en aanzien hebben ingeboet’, formuleert de jury in haar rapport.

De Prinsjesprijs is onderdeel van Prinsjesfestival en wordt sinds 2013 uitgereikt aan een politicus die in optreden of handelen van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland. Eerder ging de prijs naar de voormalig voorzitter en de voormalig griffier van de Tweede Kamer, respectievelijk Gerdi Verbeet en Jacqueline Biesheuvel (2013); de financieel woordvoerders van de ‘constructieve oppositie’: Wouter Koolmees, Carola Schouten en Elbert Dijkgraaf (2014); senator Roel Kuiper (2015); en naar Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (2016). Weisglas vormt de jury van de Prinsjesprijs 2017 samen met Anne Bos, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, en Max van Weezel, parlementair journalist.

Waardering voor werk buiten zicht van camera
Uit het juryrapport: ‘We zouden bij alle aandacht voor de kleine groep politici die dagelijks in de schijnwerpers staan bijna vergeten dat het kloppend hart van onze parlementaire democratie wordt gevormd door álle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Lang niet al deze rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers kunnen rekenen op dergelijke publiciteit, waardoor een belangrijk deel van hun werkzaamheden buiten het blikveld blijft van een groot deel van het land. Desalniettemin zijn het vooral deze Kamerleden die de raderen van onze moderne parlementaire democratie draaiende houden. Zij ploegen begrotingen door, bevolken de vele commissies die het parlement rijk is, bijten zich vast in wetsvoorstellen, controleren de uitvoerende macht en specialiseren zich op de verschillende, veelal ingewikkelde dossiers. Dit veeleisende werk stelt de Tweede Kamer in staat om te functioneren als volksvertegenwoordiging: als controlerend orgaan en als medewetgever’.

Met het uitreiken van de Prinsjesprijs dit jaar wil de jury ook waardering uitspreken voor de andere Tweede Kamerleden die veelal buiten het zicht van de camera onverdroten hun werk deden en bij de afgelopen Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 plaats hebben gemaakt.

Lees hier het volledige Prinsjesprijs 2017 juryrapport.