De genomineerden voor PrinsjesRede 2021

De genomineerden voor PrinsjesRede 2021 zijn bekend. Het zijn Eleonora Grapperhaus, Emma Anbeek en Albertine Stolk. Acteurs van het Nationaal Theater dragen de drie genomineerde toespraken voor op vrijdag 17 september 2021. De jury maakt daarna bekend wie dit jaar de beste speech heeft geschreven. De winnende speech ontvangt €2.500,-

De opdracht luidde dit jaar: keert het vertrouwen terug?

Het komt te voet, het gaat te paard en iedereen heeft er de mond van vol. We hebben het over vertrouwen. Heb jij een idee hoe we het vertrouwen in de politiek en in elkaar kunnen herstellen? Of ben je juist somber gestemd? Kun je jouw boodschap in heldere taal onder woorden brengen? Doe dan mee aan de Prinsjesrede: de wedstrijd voor de beste politieke speech.

Het is september 2021. Het zomerreces is voorbij en de Tweede Kamer vergadert weer. Dat gebeurt voor het eerst in meer dan tweehonderd jaar niet op het Binnenhof, vanwege jarenlang groot onderhoud. Om de tijdelijke vergaderlocatie van de Tweede Kamer (het oude ministerie van Buitenlandse Zaken naast Den Haag Centraal) in te wijden, organiseert de Tweede Kamervoorzitter op 17 september, de vrijdag vóór Prinsjesdag, een speciale vergadering. Politiek en bestuurlijk Den Haag zijn daar vertegenwoordigd, en er zijn ook 25 burgers uitgenodigd, uit alle lagen van de Nederlandse bevolking.

Dit burgerpanel heeft voorafgaand aan deze bijeenkomst twee middagen gediscussieerd over het vertrouwen in de democratie. Aan het slot daarvan ben jij gekozen om namens deze burgers een vlammende openingsrede te houden over het thema vertrouwen.

Dit is dé gelegenheid om de aanwezige politici een spiegel voor te houden, of juist de Nederlandse bevolking aan te spreken. Zie jij na alle hevige maatschappelijke tegenstellingen in de coronatijd, na de toeslagenaffaire, na de formatieblunders, kansen voor herstel van het geschonden vertrouwen? Of is wantrouwen misschien wel een gezonde grondhouding in tijden van polarisatie en fakenieuws? Je spreekt in de tijdelijke plenaire zaal van de Tweede Kamer en bent via internet en tv live te volgen.

De uitreiking van de Prinsjesrede vindt plaats in het Museum voor Beeld en Geluid aan de Zeestraat in Den Haag. Je kunt je hier aanmelden. Het programma staat in het teken van de politieke speech. Er is onder andere een dubbelinterview met minister De Jonge en zijn speechschrijver over de totstandkoming van de coronaspeeches. Ook analyseren hoogleraar Nederlandse geschiedenis Henk te Velde en speechschrijver, tekstredacteur en trainer Renée Broekmeulen een nieuwe trend in de maidenspeeches van Kamerleden: die worden steeds persoonlijker.

Klik hier om je aan te melden voor PrinsjesRede.