Judith Sargentini, Hans van Baalen en Wim van de Camp ontvangen Prinsjesprijs 2019

Fotograaf: Zaida Amorij

DEN HAAG, 12 september 2019 – Judith Sargentini, Hans van Baalen en Wim van de Camp, tot voor kort Europarlementariër, ontvangen de Prinsjesprijs 2019. De jury oordeelt: ‘Met uitnemendheid logenstraffen Judith Sargentini, Hans van Baalen en Wim van de Camp de opvatting als zou je de rol van het Europees Parlement en het werk van Europarlementariërs minder serieus hoeven te nemen’. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit reikte hen vanavond de Prinsjesprijs uit in internationaal perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.

De jury, die unaniem is in haar keuze voor de drie afgezwaaide Europarlementariërs, roemt de inspirerende wijze waarop zij het beroep van volksvertegenwoordiger hebben vervuld. Ook prijst de jury hun indrukwekkende bijdrage gedurende een lange periode aan de parlementaire democratie. ‘Het zijn kleurrijke en onvermoeibare parlementariërs gebleken die inzicht en invloed aan de dag legden, als ook betrokkenheid en bevlogenheid. Politiek en journalistiek van het Binnenhof doen zichzelf, en daarmee Nederland, tekort als zij zich hiervan geen rekenschap geven’, formuleert de jury in haar rapport. De jury van de Prinsjesprijs 2019 bestond uit: politiek journalist Kees Boonman, Carla Hoetink, politiek historica en universitair docent bij de opleiding Geschiedenis van de Radboud Universiteit, en oud-voorzitter van de Tweede Kamer Frans Weisglas (juryvoorzitter).

Monumentale parlementaire arbeid
Uit het juryrapport: ‘In journalistiek, wetenschap en politiek – zeker ook onder Europarlementariërs zelf – wordt de gedachte breed gedragen dat de Europese Unie lijdt aan een democratisch ‘tekort’. Het ontbreken van een volwaardige Europese ‘demos’ zou maken dat het Europees Parlement geen ‘echt’ parlement is. Wat daar ook van zij, dit discours gaat voorbij aan de constitutionele en politieke betekenis van het steeds machtiger wordende Europees Parlement, dat inmiddels heeft te gelden als een niet weg te denken pilaar in het Europese bouwwerk. Bovendien slaat dit discours geen acht op werk en inzet van individuele Europarlementariërs. Te midden van de Nederlandse Europarlementariërs staan Judith Sargentini, Hans van Baalen en Wim van de Camp voor welhaast monumentale parlementaire arbeid. Hun politieke oeuvre als Europarlementariër verdient dan ook bijzondere erkenning en waardering.’

Eerdere toekenningen van Prinsjesprijs
De Prinsjesprijs wordt jaarlijks toegekend aan een politicus die in optreden of handelen van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland. In 2013 is de Prinsjesprijs uitgereikt aan de voormalige voorzitter en griffier van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet en Jacqueline Biesheuvel, in 2014 aan de drie financieel woordvoerders van de zogeheten constructieve oppositie, Wouter Koolmees, Carola Schouten en Elbert Dijkgraaf, in 2015 aan senator Roel Kuiper, in 2016 aan Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en in 2017 aan de Tweede Kamerleden Angelien Eijsink, Sharon Gesthuizen en Helma Neppérus. In 2018 is de prijs toegekend aan all-round politicus en bestuurder Jozias van Aartsen