Onderwerpen en deelnemers PrinsjesBurger 2022

PrinsjesBurger 2022: Jouw vrijheid, mijn vrijheid – in gesprek over grenzen
Donderdag 15 september
10.30 – 12.30 uur
Poppodium PAARD

Stikstofcrisis, veteranenmonument, LHBTQ+: wat hebben deze onderwerpen met elkaar gemeen? Je komt ze tegen op het podium van PrinsjesBurger 2022 op donderdag 15 september in het Haagse PAARD. Mbo-studenten van opleidingen uiteenlopend van fashion design tot food innovation en horecamanagement spreken zich uit over het thema van Prinsjesfestival: jouw vrijheid, mijn vrijheid.

De deelnemende studenten volgen opleidingen aan de volgende scholen: Albeda, Friesland College, MBO Amersfoort, MBO Life Sciences, Noorderpoort en Zadkine.

PrinsjesBurger 2022 wordt gepresenteerd door Zoë Papaikonomou. Naar aanleiding van de optredens gaan panelleden Hans Dekker, bestuurslid JOB MBO, Betül Keskin, projectadviseur Kennispunt MBO Burgerschap en Remco Nehmelman, Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de studenten in gesprek. Zangeres Noa de Wit, Albeda-student, verzorgt een spetterend intermezzo. Ter afsluiting van het programma levert Jan Anthonie Bruijn, Voorzitter van de Eerste Kamer, een inspirerende bijdrage.

PrinsjesBurger 2022 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Kennispunt MBO
Burgerschap. Stichting Prinsjesfestival biedt de deelnemende studenten in de middag een interessante Haagse excursie aan.

Het bijwonen van PrinsjesBurger is voorbehouden aan studenten en docenten van de deelnemende scholen.