Onthulling thema Prinsjesfestival 2021

Tijdens een online kick-off bijeenkomst heeft voorzitter Ivan Baas het thema van Prinsjesfestival 2021 onthuld:

‘SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN’.

 

Kick-off Prinsjesfestival 2021

We zijn het inmiddels gewend om elkaar online te ontmoeten. “Zoomen” is een veel gebruikt nieuw werkwoord geworden. Dus dat de aftrap voor Prinsjesfestival 2021 werd gegeven middels een zoomsessie was niet verwonderlijk. Dat gebeurde wel in de hoop en verwachting dat het later dit jaar weer mogelijk is om fysieke evenementen te organiseren. En dat de voorbereidingen erop gericht zijn om in september met een redelijk volwaardig Prinsjesfestival uit te kunnen pakken.

Enkele tientallen Prinsjesvrienden sloten aan bij de kick-off van Prinsjesfestival 2021. Mede verlokt door een borrelpakket van Mood4Food, dat iedereen thuis gestuurd had gekregen.
Er was een online programma van ongeveer drie kwartier, waarin naast voorzitter Ivan Baas ook Kees Verhoog en Carola Schoor aan het woord kwamen om nieuwe ontwikkelingen rond het festival toe te lichten. De presentatie was in handen van Pim Molenaar. Hij sloot zijn welkomstwoord af met enkele passages uit de recente voordracht van Amanda Gorman bij de inauguratie van Joe Biden als president van de USA. Het citaat “But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated” werd benadrukt, evenals het inmiddels vermaarde slot: “For there is always light. If only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it”.

Wat is het thema?

Als eerste spreker kwam Ivan Baas aan het woord. Op ludieke wijze lanceerde hij met trompetgeschal en tromgeroffel het door het bestuur gekozen festivalthema voor 2021: “SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN”. Hij wees er op, verwijzend naar het thema van 2020 (“vrijheid is een werkwoord”) dat ook vertrouwen een werkwoord is. En dat het woord “vertrouwen” de laatste tijd in ieders mond bestorven ligt, vooral als er iets niet goed is gegaan. Als er gebrek aan vertrouwen is of sprake is van regelrecht wantrouwen. Er waaien kwade dampen in de samenleving, aldus Ivan. Die een slechte invloed hebben op de intermenselijke verhoudingen, die vreten aan het vertrouwen van mensen, in elkaar, in anderen, in de overheid en zelfs in zichzelf, in de toekomst. Tegelijkertijd is in een democratie vertrouwen de basisvoorwaarde om de mondiale uitdagingen van deze tijd aan te kunnen gaan. Een mooie uitdaging voor Prinsjesfestival derhalve om het thema zowel inhoudelijk als feestelijk over het voetlicht te brengen.
Ivan ging na de lancering van het thema in gesprek met Pim Molenaar. Daar werd duidelijk dat het in deze coronatijd vrijwel uitgesloten is om dit jaar met één van de provincies als strategische partner samen te werken. Dit heeft ook invloed op de financiering en het bestuur zoekt dan ook druk naar alternatieven.

Programmapresentatie

Ivan lichtte desgevraagd een tipje van de sluier op voor wat betreft de globale opzet van het festival in 2021 en maakte duidelijk dat het voornemen van het bestuur is om in mei te beslissen wat er, gezien de coronamaatregelen en de verwachtingen voor de periode direct na de zomer, wel en niet mogelijk is. Hij verwees tevens naar de programmapresentatie, die zoals gebruikelijk in de tweede helft van juni zal plaatsvinden.