De PrinsjesBoekenPrijs is de prijs voor het beste politieke boek. In aanmerking komen non-fictieboeken die verschenen tussen juli 2018 en juli 2019 waarin met tekst of beeld, of een combinatie daarvan, informatie wordt geboden over onderwerpen uit de landelijke Nederlandse politiek (zoals politieke actoren, thema’s, processen en dergelijke). De prijs is ingesteld om het belang van boeken over de nationale politiek te benadrukken en de kwaliteit ervan te helpen bevorderen. De prijs bestaat uit een oorkonde waaraan een geldbedrag van 2.500 euro is verbonden. Het juryreglement is hier te vinden.

Genomineerden 2019

‘Macht der gewoonte’ (Carla Hoetink, Van Tilt), ‘Over de dijken’ (Coen Teulings, Prometheus) en ‘Groter denken, kleiner doen’ (Herman Tjeenk Willink, Prometheus) zijn genomineerd voor de PrinsjesBoekenprijs 2019.

 

Winnaar 2018

Remieg Aerts heeft met zijn boek ‘Thorbecke wil het’ de PrinsjesBoekenPrijs 2018 gewonnen, voor het beste politieke boek. Lees hier meer. Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens de afgelopen editie. Fotograaf: ©Sebastiaan de Groot

Jury en doel PrinsjesBoekenPrijs

De PrinsjesBoekenPrijs is ingesteld om het belang van boeken over de nationale politiek te benadrukken en de kwaliteit ervan te helpen bevorderen. De jury van de PrinsjesBoekenPrijs bestaat uit: Jan Schinkelshoek (voormalig CDA Tweede Kamerlid, directeur communicatie Rabobank en hoofdredacteur Haagsche Courant), Monique Leyenaar (hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en Kim van Keken (Journaliste bij de Groene Amsterdammer en Follow the Money).

De PrinsjesBoekenPrijs is onderdeel van Democratie in Woord en Beeld en wordt ondersteund door NRC Handelsblad en ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.