Prinsjesprijs 2015 voor senator Roel Kuiper

DEN HAAG, 10 september 2015 – Eerste Kamerlid prof. dr R. (Roel) Kuiper (ChristenUnie) ontvangt dit jaar de Prinsjesprijs. Juryvoorzitter drs. Wim Deetman maakte dit vanavond bekend. De winnaar ontving de prijs uit handen van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten van de provincie Overijssel. ‘Met het aantreden van het tweede kabinet Rutte, dat niet over een meerderheid in de Senaat beschikt, schoof de Eerste Kamer in veel opzichten meer de politieke arena in. Als indirect gekozen orgaan is dat een positie waarmee de Kamer worstelt. Het idee om de Senaat op te heffen wordt sindsdien dan ook weer vaker gehoord. Te midden van zulk woelig vaarwater blijken er echter onder de senatoren ook individuen te zijn die hun rol met verve vervullen’, aldus de jury. In dit verband roemt de jury de inzet, doortastendheid en bijzonder scherpe geest van Kuiper, die hem volgens de jury tot een zeer waardevol hoeder van de kernwaarden van de Nederlandse democratie maken.

 De Prinsjesprijs maakt deel uit van het Prinsjesfestival en wordt ieder jaar uitgereikt aan een politicus die in optreden of handelen van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland. De jury wordt gevormd door Wim Deetman (CDA), zelf Tweede Kamervoorzitter tussen 1989 en 1996, samen met de Nijmeegse hoogleraar parlementaire geschiedenis prof. dr. Carla van Baalen en drs. Max van Weezel, politiek commentator van Vrij Nederland en presentator van Radio 1.

Parlementair onderzoek
Roel Kuiper zat het parlementair onderzoek van de Eerste Kamer naar de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten voor en schreef er een boek over dat verdere verdiepende inzichten verschaft: ‘De terugkeer van het algemeen belang’. De jury schrijft hierover in haar rapport: ‘De wijze waarop de Eerste Kamer het onderwerp heeft opgepakt demonstreert de kwaliteit van haar leden. Met een uitstekend parlementair onderzoek heeft de Kamer een gewichtig politieke onderwerp van de afgelopen dertig jaar doorgelicht. Daarnaast legt Roel Kuiper het kabinet in de Kamer ook regelmatig het vuur aan de schenen over precies die principes die de Senaat beoogt te beschermen, bijvoorbeeld bij onderwerpen als het briefgeheim en de staatsinrichting.’ Het hele juryrapport kunt u hier lezen.