Programma PrinsjesBurger rond, deelnemende scholen bekend

PrinsjesBurger op donderdag 12 september 2019 van 10.30 tot 12.30 uur

Twaalf mbo-scholen, uit elke provincie één, vaardigen hun BurgerschapsHelden af naar Den Haag voor de strijd om de PrinsjesBurgerPrijs 2019. Docenten en studenten presenteren in ultrakorte pitches de parels uit hun burgerschapsonderwijs. Zou dat geen ijzersterke invulling van PrinsjesBurger 2019 zijn?

Op dit moment, nu de eerste scholen weer gaan beginnen, zijn we zo ver. Twaalf scholen zijn enthousiast aan het werk gegaan met de uitwerking van hun pitch.
De twaalf deelnemende scholen zijn:

 • Alfa-college Groningen
 • Friesland College
 • Drenthe College
 • Deltion College en ROC van Twente
 • ROC Nijmegen
 • ROC Midden Nederland
 • Aeres MBO (Flevoland)
 • HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur (Noord-Holland)
 • ROC Mondriaan (Zuid-Holland)
 • Scalda (Zeeland)
 • ROC Ter AA (Noord-Brabant)
 • Arcus College (Limburg)

Het Kennispunt MBO Burgerschap heeft een belangrijke rol gespeeld in het selecteren en benaderen
van de scholen.

Diversiteit
Burgerschapsonderwijs in het mbo onderscheidt vier dimensies: politiek-juridisch (democratie), economisch (werk, consumenten), sociaal-maatschappelijk (omgangsvormen, diversiteit) en vitaal burgerschap (gezond leven). Elke deelnemende school kiest voor de pitch een eigen focus, met daarbij aandacht voor Gelijke kansen, passend bij het thema van Prinsjesfestival dit jaar. Deze diversiteit staat garant voor een bijzonder gevarieerd programma. Bij wijze van sneak preview vast: van filosoferen met studenten, mediawijsheid, sport op maat naar de stem van de mbo- student, het belang van geschiedenis voor je toekomst en buitenlandse reizen.

Jury
Simone Weimans (NOS Journaal) presenteert het programma. Aan de jury de zware en waarschijnlijk vrijwel onmogelijke taak de winnaar te bepalen. Juryvoorzitter is Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost. Zij werkte daarvoor op het Albeda College Rotterdam; ook was zij lid van de Tweede Kamer. Daarnaast zijn lid van de jury: Philippe Raets, voorzitter College van Bestuur Zadkine Rotterdam en Aisa Angel, bestuurslid van JOB MBO (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). Zij studeert Toerisme en Recreatie aan het ROC van Amsterdam. Minister Kajsa Ollongren (BZK) reikt de PrinsjesBurgerPrijs 2019 uit.

PrinsjesBurger is enkele jaren geleden mede op initiatief van ROC Mondriaan ontwikkeld. Studenten van ROC Mondriaan treden op als gastvrouwen en -heren en ontvangen alle deelnemers bij aankomst in Theater aan het Spui.

ProDemos biedt alle deelnemende scholen een aansluitend middagprogramma aan, met onder meer een bezoek aan de Tweede Kamer. Aanmelden voor PrinsjesBurger is niet mogelijk. Om zo veel mogelijk studenten van de deelnemende scholen de gelegenheid te bieden mee te komen naar Den Haag en voor aanmoediging te zorgen, reserveren we alle beschikbare plaatsen in de theaterzaal voor de scholen.