Gerdi Verbeet en Jacqueline Biesheuvel ontvangen samen eerste Prinsjesprijs

Jury: Lof voor werkzame procedure kabinetsformatie

DEN HAAG, 15 september 2013 – Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, en griffier Jacqueline Biesheuvel van deze Kamer ontvangen samen de eerste Prinsjesprijs. Juryvoorzitter Wim Deetman van de Prinsjesprijs maakte dit vanavond bekend. Verbeet en Biesheuvel ontvingen de prijs uit handen van de Friese commissaris van de koning John Jorritsma op de Fryske Ambassade in Den Haag. De Prinsjesprijs maakt deel uit van het Prinsjesfestival. Prinsjesfestival viert het feest van de democratie en omlijst dit jaar voor het eerst Prinsjesdag met een inhoudelijk en feestelijk programma.

Aan de Prinsjesprijs 2013, vastgelegd in een oorkonde, verbond Jorritsma de uitnodiging voor een bezoek aan Fryslân en het aanbod om te spreken tijdens de jaarlijkse Rede van Fryslân, waarin de economische toekomst van Fryslân aan de orde komt.

De Prinsjesprijs is voor een politicus die in optreden of handelen van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland. De politicus die in aanmerking komt voor de Prinsjesprijs is of was na 2000 als zodanig actief, binnen of buiten het parlement. Drs W.J. (Wim) Deetman (CDA), zelf Tweede Kamervoorzitter tussen 1989 en 1996, vormt de jury van de Prinsjesprijs samen met de Nijmeegse hoogleraar parlementaire geschiedenis prof. dr C.C. (Carla) van Baalen en drs M.H. (Max) van Weezel, politiek commentator van Vrij Nederland en presentator van Radio 1. De jury besloot unaniem de eerste Prinsjesprijs toe te kennen aan Verbeet en Biesheuvel. De PvdA-politica G.A. (Gerdi) Verbeet was voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal tussen 2006 en 2012. Mr. J.E. (Jacqueline) Biesheuvel-Vermeijden is sinds 2004 griffier van de Tweede Kamer.

Vlekkeloos verloop
Verbeet en Biesheuvel krijgen de Prinsjesprijs 2013 voor de meesterlijke hand die zij erin hadden het formatieproces voor een nieuw kabinet in goede banen te leiden op basis van een nieuwe procedure. Zij verrichtten dat werk in grote eensgezindheid, vastbesloten er een succes van te maken’, aldus de jury. In haar rapport constateert de jury dat deze cruciale procedure te midden van alle discussies over de gewenste inrichting van het formatieproces in stilte werd ontwikkeld: ‘Onmiddellijk na de Kamerverkiezingen leidde deze procedure tot een vlekkeloos verloop van de aanwijzing van een verkenner, de benoeming van twee informateurs, de benoeming van een formateur en de totstandkoming van een kabinet. De wijze waarop deze procedure is ontwikkeld en de procedure zelf zullen zeker zijn beschreven, zodat de procedure daarmee deel uitmaakt van het geheel van geschreven en ongeschreven parlementaire regels en gebruiken. Degenen die dit proces hebben voorbereid, met name in de periode voor de verkiezingen in 2012, komt lof en waardering toe. In ieder geval hebben zij bijzondere betekenis voor het parlement. Niet in de laatste plaats is dankzij dit proces het gezag van de Tweede Kamer ondanks risico’s niet verkleind, eerder zelfs vergroot.

U kunt het volledige Juryraport van de Prinsjesprijs hier lezen.

Prinsjesfestival
Prinsjesfestival omlijst dit jaar voor het eerst Prinsjesdag. Het is dinsdag ook voor het eerst dat koning Willem-Alexander in de Gouden Koets naar de Ridderzaal gaat om de Troonrede te houden. Het centrale thema van het eerste Prinsjesfestival is wisseling en wisselwerking van generaties. Het driedaagse festival biedt een reeks kleinschalige activiteiten. Met deze activiteiten wil Prinsjesfestival inhoudelijk en feestelijk bijdragen aan het unieke karakter van Prinsjesdag. Naast de Prinsjesprijs gaat het om Prinsjesdichter, Prinsjeshatwalk, Prinsjesconcert, Prinsjesdiner, Prinsjesboekenprijs, Prinsjeslezing en –debat, Prinsjesrede, Prinsjescabaret en Prinsjesborrel. Zie voor meer informatie en aanmelding voor diverse activiteiten: www.prinsjesfestival.nl.

Prinsjespartners, vrienden, vrijwilligers
Onder de vlag van de gelijknamige stichting verlenen vele vrijwilligers en vrienden die zich betrokken voelen bij de democratie, medewerking aan Prinsjesfestival. Verbeet is voorzitter van het Comité van aanbeveling. Fryslân is de eerste provincie die participeert in het nieuwe Prinsjesfestival, onder andere met een tijdelijke ambassade in het hart van Den Haag. Ambassadeur John Jorritsma biedt met zijn provincie in deze ambassade op Sophialaan 4 een scala aan activiteiten en presentaties over wat Fryslân in huis heeft. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opende vanmiddag de ambassade. Als Prinsjespartner ondersteunt Fryslân bovendien het Prinsjesfestival en dat geldt tevens voor de andere Prinsjespartners: Aegon, Bourgonje Geluid- en Lichtservice, gemeente Den Haag, Gasunie en de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.