Longlist PrinsjesBoekenprijs: DE TIEN BESTE POLITIEKE BOEKEN VAN 2023

DEN HAAG, 7 JULI 2023 – De jury van de PrinsjesBoekenprijs 2023 maakt vandaag de longlist bekend voor de prijs voor het beste politieke boek. Hiervoor selecteerde zij tien boeken uit bijna zeventig inzendingen. De jaarlijkse PrinsjesBoekenprijs is voor de auteur van een boek dat in het afgelopen parlementaire jaar verscheen.

Twee weken voor Prinsjesdag publiceert de jury de shortlist van drie genomineerde boeken. Tijdens de Avond van het Politieke Boek op dinsdag 12 september in Dudok Den Haag worden de auteurs van de drie genomineerde boeken in het zonnetje gezet en geïnterviewd door Guus Valk (chef politiek van NRC). De winnaar van de PrinsjesBoekenprijs 2023 wordt tijdens de uitreiking op donderdag 14 september in de Eerste Kamer bekendgemaakt.

Het is dit jaar voor de elfde maal dat de PrinsjesBoekenprijs wordt uitgereikt. De prijs is ingesteld om het belang van boeken over de nationale politiek kracht bij te zetten en de kwaliteit ervan te helpen bevorderen. De PrinsjesBoekenprijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 2.500 euro.

De longlist

 

Eerdere winnaars

Eerdere winnaars van de PrinsjesBoekenprijs waren:

  • Mathieu Segers met ‘Reis naar het continent. Nederland en de Europese integratie, 1950 tot heden’ (2013);
  • Piet de Rooy met ‘Ons stipje op de waereldkaart’ (2014);
  • Frank Westerman met ‘De slag om Srebrenica’ (2015);
  • Bastiaan Rijpkema met ‘Weerbare democratie, De grenzen van de democratische tolerantie’ (2016);
  • Tom van der Meer met ‘Niet de kiezer is gek’ (2017);
  • Remieg Aerts met ‘Thorbecke wil het’ (2018);
  • Herman Tjeenk Willink met ‘Groter denken, kleiner doen’ (2019);
  • Elma Drayer met ‘Witte Schuld’ (2020);
  • Hans de Geus met ‘Hoe ik toch huisjesmelker werd’ (2021);
  • Jan Hein Strop en Stefan Vermeulen met ‘Sywerts Miljoenen’ (2022).

Jury

De jury van de PrinsjesBoekenprijs bestaat uit Lilianne Ploumen (senior adviseur bij Bureau Clara Wichmann, voormalig Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voormalig politiek leider van de PvdA), Tom van der Meer (hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek) en Floor Boon (journalist, host van de dagelijkse podcast NRC Vandaag en maker van Boven Water, podcastserie over extreem weer door klimaatverandering en de gevolgen voor Nederland). De jury wordt voorgezeten door Lilianne Ploumen.

Prinsjesfestival

De uitreiking van de PrinsjesBoekenprijs is onderdeel van het Prinsjesfestival in Den Haag, een programma vol feestelijke en politiek-inhoudelijke activiteiten in de week voor Prinsjesdag. Het festival wil bijdragen aan de aandacht voor en de betekenis van Prinsjesdag.

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Nieuw Amerongen (06 12 24 94 83) m.vannieuwamerongen@prinsjesfestival.nl )