Prinsjesfestival voor de tiende keer van start & PrinsjesPrijs voor Herman Tjeenk Willink

 

Vandaag is de aftrap gegeven voor het jaarlijkse Prinsjesfestival.

Bij de opening van het festival in het Nutshuis in Den Haag werd de PrinsjesPrijs 2022 door René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, uitgereikt aan Herman Tjeenk Willink. De PrinsjesPrijs wordt sinds 2013 jaarlijks toegekend aan een politicus of politica, die in optreden of handelen van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie in Nederland.

Winnaar PrinsjesPrijs 2022 Herman Tjeenk Willink met commissaris van de Koning in Groningen, René Paas en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen. Fotograaf: Sebastiaan de Groot.

De jury verwijst naar het huidige tijdsgewricht dat bepaald wordt door het woord “crisis” en ziet in Herman Tjeenk Willink bij uitstek een politicus die al decennia lang, vaak tegen de wind in, het hoofd koel houdt. “Herman Tjeenk Willink vertelt ons tot op de dag van vandaag waar het probleem ligt, en wat het recept is om het tij te keren en te voorkomen dat we in een onguur maatschappelijk klimaat verzanden. Met al zijn publicaties heeft hij min of meer een handboek geschreven dat populair gezegd als stevige basis kan gelden voor Politiek Crisis Management”, aldus het juryrapport.

De jury stond onder voorzitterschap van Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe. Eerder werd de PrinsjesPrijs onder meer uitgereikt aan Pieter Omtzigt, Khadija Arib en Jozias van Aartsen.

2022 is voor het Prinsjesfestival een jubileumjaar; het wordt voor de tiende keer georganiseerd. Het festival is een burgerinitiatief van vele vrijwilligers in samenwerking met instellingen, overheden en bedrijven. In de tiende editie is de provincie Groningen de samenwerkingspartner. Het programma van het festival is zeer divers, met activiteiten en evenementen op het snijvlak van politiek, media, onderwijs, cultuur en entertainment. Dit jaar is het festivalthema “Jouw Vrijheid, Mijn Vrijheid – in gesprek over grenzen”.

René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, verrichtte samen met de Haagse burgemeester Jan van Zanen, festivalvoorzitter Eddy Habben Jansen en Stadsdichter van Groningen Myron Hamming de openingshandeling door in de Commissarissenzaal van het Nutshuis milieuvriendelijke ballonnen op te laten in de vorm van een (vredes)duif.

Openingshandeling Prinsjesfestival 2022 met Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen. Fotograaf: Sebastiaan de Groot.

Myron Hamming, de Groningse stadsdichter, droeg het door hem voor deze gelegenheid geschreven PrinsjesGedicht voor. Van Zanen en Paas benutten hun toespraken tijdens het openingsprogramma om hun eigen accenten te geven aan het festivalthema.

Grenzen aan de vrijheid zullen er altijd zijn, aldus Van Zanen. En grensoverschrijdend gedrag, zowel nationaal als internationaal, moet worden aangepakt. De invasie van Rusland in Oekraïne beschreef hij als “me too” op geopolitiek niveau. En hij wees op de bijzondere betekenis van Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht.

Paas refereerde aan de momenteel lopende openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie, die bevestigen dat de veiligheid van Groningers geen enkele rol speelde bij beslissingen van de Staat en van oliemaatschappijen. Vrijheid en veiligheid van Groningers behoren niet minder waard te zijn dan die van andere inwoners van Nederland, aldus Paas.

Tijdens het Prinsjesfestival heeft de provincie Groningen een eigen programma in Den Haag onder het motto “In Groningen is de Toukomst al begonnen”. Groningen presenteert hierbij zijn plannen op het gebied van energietransitie, landelijk gebied, vergroening, gezondheid en digitalisering. In het centrum van Den Haag is tijdens Prinsjesfestival in Dudok een “Groningse ambassade” gevestigd, waar iedereen van harte welkom is.

 

  • Het volledige programma en overige informatie van Prinsjesfestival zijn hier te vinden
  • Informatie over het programma van de provincie Groningen vind je hier
  • Bijgevoegde foto: Opening Prinsjesfestival 2022 met Prijsuitreiking PrinsjesPrijs.

V.l.n.r.: Liesbeth van de Wetering, Eddy Habben Jansen, René Paas, Herman Tjeenk Willink, Jan van Zanen, Marleen de Wilde, Jetta Klijnsma, Carla Hoetink, Myron Hamming. Fotograaf: Sebastiaan de Groot.

Dankwoord PrinsjesPrijs – Herman Tjeenk Willink

Juryrapport Prinsjesprijs 2022

 

Noot voor de redactie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met festivaldirecteur Evalien Timmers (06 14797277) of publiciteit@prinsjesfestival.nl

Contactgegevens:

Van: Stichting Prinsjesfestival
Website: https://www.prinsjesfestival.nl/
Contactpersoon: Evalien Timmers
Telefoon: 0614797277
Email: publiciteit@prinsjesfestival.nl