Programma Prinsjesfestival 2021 is bekend

IN SEPTEMBER WEER PRINSJESFESTIVAL IN DEN HAAG

Prinsjesfestival 2021
Vier het feest van de democratie

Den Haag, 30 juni 2021
Vandaag werd in Mediamuseum Beeld en Geluid Den Haag het programma gepresenteerd van het jaarlijkse Prinsjesfestival. In de dagen voor Prinsjesdag worden in Den Haag allerlei activiteiten georganiseerd die onze democratische rechtsstaat in de schijnwerpers zetten.
Waar in 2020 diverse evenementen vanwege de coronabeperkingen noodgedwongen moesten worden gecanceld of slechts in aangepaste vorm konden worden georganiseerd, is het bestuur van de Stichting Prinsjesfestival positief gestemd over de organisatie van het festival in september van dit jaar. Bij monde van voorzitter Ivan Baas liet het bestuur weten optimistisch te zijn en gezien de ingezette versoepelingen te verwachten dat er half september niets in de weg staat om er een luisterrijk en veelvormig festival van te maken. En mocht het onvermijdelijk zijn, dan staat de organisatie paraat om, ook met de ervaringen uit 2020, een aangepast programma aan te bieden.

Het programma
Het festival vindt plaats van 14 tot en met 21 september op diverse locaties in Den Haag.
Veel vertrouwde festivalevenementen staan in 2021 weer op het programma zoals PrinsjesOntbijt, PrinsjesCabaret, PrinsjesRede en PrinsjesHatfair.
Tegelijkertijd zijn er nieuwe onderdelen in voorbereiding.
Prinsjesdag for non-Dutchies” wordt in samenwerking met ProDemos en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden speciaal georganiseerd voor de internationale studenten, expats en buitenlandse toeristen.
PrinsjesCyber is een nieuw evenement in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Center en de Hoge Raad.
De PrinsjesFotoprijs en de PrinsjesBoekenprijs worden voor de negende keer uitgereikt. In 2021 wordt voor de eerste keer de uitreiking van de PrinsjesPodcastprijs aan het festival toegevoegd.

Vertrouwen
Het centrale verbindende thema van Prinsjesfestival 2021 is SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN. Een tijdloos, maar tegelijkertijd bijzonder actueel en urgent thema, aldus Ivan Baas. Hij stelde tijdens de programmapresentatie dat zowel nationaal als internationaal samenwerking essentieel is om de uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, vluchtelingenmigratie en pandemieën het hoofd te kunnen bieden. En voor een goede samenwerking is vertrouwen onontbeerlijk.

Strategisch partner: de Europese Commissie in Nederland
Prinsjesfestival is ondenkbaar zonder de samenwerking met en steun van vele samenwerkingspartners: overheden, bedrijven, instellingen. De afgelopen jaren was het gebruikelijk dat één van de provincies een speciale rol had in de organisatie en optrad als strategisch partner. In 2021 wordt het strategisch partnerschap niet door een provincie vormgegeven, maar door de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland.
Tijdens de programmapresentatie liet Didier Herbert, hoofd van de vertegenwoordiging Europese Commissie, weten erg blij te zijn dat Prinsjesfestival en het thema van het festival dit jaar verbonden wordt met Europa. Hij benoemde, met voorbeelden van economie, reizen en gezondheid, hoe Europa en Europese samenwerking, soms zonder dat wij dat beseffen, onlosmakelijk onderdeel uitmaken van ons dagelijks leven.
De opening van het festival zal plaatsvinden in het Huis van Europa en op de zaterdag vóor Prinsjesdag, traditioneel de grote publieksdag van Prinsjesfestival, worden er vanuit het Huis van Europa diverse activiteiten georganiseerd.

Over Prinsjesfestival
Prinsjesfestival is een burgerinitiatief. Prinsjesfestival viert de democratie. Met veelsoortige activiteiten staan we stil bij het voorrecht en het belang van leven in een democratische rechtsstaat. Prinsjesfestival is een moderne traditie voor jong en oud, voor mensen van overal. Vele vrijwilligers, vrienden, medewerkers, samenwerkende instellingen, overheden en bedrijven maken het festival mogelijk.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evalien Timmers (festivaldirecteur), 0614797277, publiciteit@prinsjesfestival.nl.

Foto: Susanne van der Kleij